Dags för flumpedagogers självrannsakan

28 Dec, 2018 at 12:23 | Posted in Education & School | 2 Comments

I dag kan vi se resultatet av nittiotalets pedagogiska ‘upplysning’. Undersökningar som PISA och TIMSS ger klara besked, den svenska skolan har försämrats på ett sätt som saknar motstycke i internationella mätningar …

flumDet vore kanske på sin plats att vi rannsakade oss själva och den skoldebatt vi fört under de senaste tjugo åren. En sådan avbön från nittiotalets idéer om den goda läraren skulle vara ett väsentligt bidrag till att höja läraryrkets status i Sverige … Det skulle kunna återupprätta de lärare som lyckats göra motstånd mot de pedagogiska trender där en handledande lärarroll framhålls. Det skulle innebära att lärare igen med stolthet kunde se den egna yrkesidentiteten i ett historiskt perspektiv.

Pedagogikprofessor Jonas Linderoth

2 Comments

  1. Det var väl inte pedagogerna som hittade på skolpeng och att skolor var företag som skulle konkurrera om kunderna med att ge höga betyg för ingenting?

  2. PS Det var inte ens pedagogerna som hittade på att lärarna skulle ägna sin arbetstid åt att fylla i tabeller istället för att undervisa elever. Sverige är det OECD-land som har de längsta arbetstiderna för lärare och den minsta tiden för kontakt med eleverna. Det kallas NPM.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.