Social ekonomi — den tredje vägen

26 Nov, 2018 at 11:21 | Posted in Economics | Comments Off on Social ekonomi — den tredje vägen

Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta och/eller medlemsnytta, inte vinstintresse som drivkraft.

soc econ Förskolor, fritidshem, fritidsgårdar, hemtjänst, äldreboenden, biblioteksfilialer, anläggningar inom kultur- och fritidsområdet är exempel på verksamheter som kan drivas av stiftelser, ideella föreningar eller ekonomiska föreningar …

Kunskapen om den sociala ekonomin och dess betydelse för samhällets utveckling är låg i Sverige. Vi tycker att det är dags att få igång en debatt kring den sociala ekonomin och dess möjligheter till gagn både för medborgarna och kommuner …

Den sociala ekonomins styrka inför framtiden består i dess särart. Det ligger i dess natur att aktörerna inom denna del av ekonomin står nära medborgarna och därför har ett ständigt uppdrag att finna lösningar, som är bra både för invid och samhälle.

Verksamheten i den sociala ekonomin måste byggas underifrån. Social ekonomi kan inte beslutas eller kommenderas fram genom beslut uppifrån …

Alltför sällan talar vi om att det finns en tredje del i ekonomin – en tredje väg – en möjlighet att komplettera de offentliga och privata delarna i samhällsekonomin och som på många olika sätt väsentligt bidrar till att förbättra välfärden och öka tillväxten. Denna tredjedel av den sociala ekonomin, är på inget sätt någon ny företeelse. Tvärtom har vi i Sverige, liksom Europa i övrigt, en lång tradition av sammanslutningar där människor går samman för att lösa gemensamma angelägenheter.

Lars Pålsson Syll & Hans Mannefred

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.