Den identitetspolitiska besattheten

24 Nov, 2018 at 11:53 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

Så som det framgår i slutet av romanen så handlar “Brevet från Gertrud” inte enbart om judisk identitet, utan också om den besatthet av identitet som kännetecknar nutiden. Hermele har rätt i att både Martin och jag själv drömmer om en värld där var och en i första hand möts som människor i stället för att ohörda dömas på grund av sin grupptillhörighet, oberoende av om det är fråga om etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller påstådd ras.

hannah-a-1920-jpgEfter sin bok om Eichmann utsattes Hannah Arendt för hård kritik av flera judiska intellektuella för att hon inte ”älskade det judiska folket”. Hennes svar blev att hon aldrig i hela sitt liv hade älskat ”ett folk”, vare sig det judiska, det tyska, det franska, arbetarklassen eller andra. Den enda form av kärlek hon kände till, skrev hon, var till enskilda människor.

Och jag, i likhet med Martin, håller med. Hur kan man älska – eller hata – ett helt folk? Det är möjligen ”utopiskt” eller ”naivt”, med Hermeles ord, i en tid då humanistiska värderingar har fått stryka på foten för partikulära gruppintressen, men jag vill hårdnackat försvara min – och Martins – rätt att först och främst bli betraktade som människor och bara därefter, möjligen, som något annat, vore det svensk, jude, vit, same, palestinier, muslim, afroamerikan eller något annat.

Björn Larsson

2 Comments

  1. Har den svenska vänstern gått vilse med identitetspolitiken, där sådant som hudfärg blir viktigare än klass? Det anser artikelförfattaren Amineh Kakabaveh
    Riksdagsledamot (V ) https://www.svt.se/opinion/amineh-1?fbclid=IwAR3AzPp8oEvnVWdSm0jRAocIBfhkHzjysXdbayAyh9jFUy-_U6O8eUtxgaI

  2. George Orwell var i alla fal på det klara med vad det handlade om:

    “Patriotism is of its nature defensive, both militarily and culturally. Nationalism, on the other hand, is inseparable from the desire for power. The abiding purpose of every nationalist is to secure more power and more prestige, not for himself but for the nation OR OTHER UNIT in which he has chosen to sink his own individuality.”

    http://www.orwell.ru/library/essays/nationalism/english/e_nat


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.