Dagens humaniora — identitetspolitisk mumbo jumbo

7 Oct, 2018 at 12:29 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

Nu har det hänt igen. Tre amerikanska akademiker har ägnat ett helt år åt att producera falska artiklar, som de sedan fått publicerade i ledande Cultural Studies-tidskrifter …

7e1cb63b-7a0b-43eb-b8bf-3b807ded430eGemensamt för de falska artiklarna är att de driver frågor om förtryck, maktrelationer och identitetspolitik, men skruvat på ett sätt som inte borde ha passerat normal vetenskaplig granskning. Det kanske mest häpnadsväckande exemplet är att dessa wallraffande forskare lyckades få en lätt omskriven version av ett kapitel ur Adolf Hitlers Mein Kampf publicerad som en vetenskaplig artikel om könsförtryck …

Hur hamnade vi här? En förklaring är att den så kallade identitetspolitiken kommit att spela en allt större roll inom humanistisk forskning. Att hitta dolda maktstrukturer och skriva om historien utifrån förtryckta gruppers perspektiv har, påhejat av ledande politiker, blivit högsta mode inom akademin …

Humaniora har över tid förändrats i grunden. De humanistiska ämnenas uppgift var från början att beskriva de eviga idéerna, det vackra, det goda, det rätta, det sanna. Dessa idéer blev snart till nationella idéer. Men med moderniteten kom de att brytas ned av vetenskaplig analys. En analys som slutligen fick se sig själv upplöst av förnuftskritik. Kvar står man idag med den egna identiteten, kompisnätverken och en inte sällan pseudoradikal hållning som enda grund. Utan tro på sanningen. Men besatt av den makt man långsamt förlorat.

Håkan Boström/GP

Det här är en artikel som akademiska pseudoradikaler — av vilka en del är gamla vänner och bekanta till yours truly — så klart inte gillar.

Men Boström har ju rätt!

Mycket av dagens humanistiska forskning är meningslöst nonsens. Anledningarna till detta är många, men en viktig faktor är att det inom akademin nuförtiden är så viktigt att producera mycket snarare än bra och betydelsefull forskning. En riktigt bra bok eller artikel väger lätt mot tio mer eller mindre irrelevanta socialkonstruktivistiska och identitetspolitiska nonsensartiklar publicerade i någon ‘vetenskaplig’ tidskrift när man söker tjänster eller försöker meritera sig. Resutaltet blir att det i bästa fall är en av hundra artiklar som läses av mer än de närmast sörjande och har någon i verklig mening nytt, intressant och betydelsefullt att säga. Resten är nonsens som hör hemma i papperskorgen.

2 Comments

  1. Ett skrämmande förfall inom den akademiska världen tydligen . Ja, Lars,när vi som betraktar oss någonstans på vänsterkanten skall avkrävas att försvara inte upplysningstankens klara ljus utan grumligt mörka suddiga tanker av vad håll de än komma från, nä då är dags att stå upp och säga – Gå hem och lek och kom tillbaka och det med skärpa. Bra rutet från en upplyst Malmöpåg!! Nä gamla vänner jo,kan bli arga jag känner igen det, men är de ej mer upplysta än så är du ju mer en jargong eller stil. Betackar mig för sådana “vänner”. Är de så suddiga i tanken så betackar vi pågar från arbetarstadsdelarna i Malmö eller Göteborg oss från bekantskap med dom om det ej passar dom! Vi klarar oss nock ändå! Må gott Lars! Jan

  2. Att beskriva verkligheten ur de förtrycktas perspektiv är en legitim verksamhet, tycker jag. Men naturligtvis kräver den samma vetenskapliga sanningssökande som all annan forskning.

    Att detta inte är omöjligt har visats av otaliga forskare – E.P. Thompson, Rick Fantasia, John Womack…. man skulle kunna fortsätta hur långt som helst.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.