Laughable alternative facts

11 June, 2018 at 23:44 | Posted in Varia | 3 Comments

 

Advertisements

3 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Termen “alternative facts” är en del av den amerikanska juridiken, men det måste man kanske vara jurist för att förstå…. Betyder helt enkelt att lyfta ett annat perspektiv eller scenario som kan förklara vad som hänt. Det har inget med “fakta” att göra.

  2. Trump vinner kampen mot media, som misskrediterar sig kontinuerligt i USA och här. Vilken politik står Trump för och hänger den samman? Kommer han att nå resultat? Man kan ha olika åsikter, men någon hjälp av media att förstå får man inte.

  3. Fakta endast i mening att det alternativa scenariot också bygger på fakta. Det är en del av försvarsprocessen i domstolar. Men Anderson Cooper tjänar väl för mycket för att googla på begreppet?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.