Laughable alternative facts

11 June, 2018 at 23:44 | Posted in Varia | 3 Comments

 

3 Comments

  1. Termen “alternative facts” är en del av den amerikanska juridiken, men det måste man kanske vara jurist för att förstå…. Betyder helt enkelt att lyfta ett annat perspektiv eller scenario som kan förklara vad som hänt. Det har inget med “fakta” att göra.

  2. Trump vinner kampen mot media, som misskrediterar sig kontinuerligt i USA och här. Vilken politik står Trump för och hänger den samman? Kommer han att nå resultat? Man kan ha olika åsikter, men någon hjälp av media att förstå får man inte.

  3. Fakta endast i mening att det alternativa scenariot också bygger på fakta. Det är en del av försvarsprocessen i domstolar. Men Anderson Cooper tjänar väl för mycket för att googla på begreppet?


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.