Var tog jämlikheten vägen?

28 Feb, 2018 at 10:48 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

白领11Nya data från SCB visar att inkomstskillnaderna i Sverige har fortsatt öka. Gini-koefficienten som år 2005 låg på 0,27 har ökat till 0.32 år 2016. Det är den högsta noteringen sedan mätningarna startade.

 
Även andelen personer med “låg ekonomisk standard” har stigit från 10 procent år 2005 till 14 procent år 2016.

Idag har de 10 procent av befolkningen som har högst inkomster lika stor andel av den totala disponibla inkomsten som de 50 procent av befolkningen som har lägst inkomster.

Denna dystra bild av jämlikheten — i ett land som en gång i tiden var ett föredöme och det mest jämlika landet i världen — späs på ytterligare av data presenterade i en ny rapport från LO. I rapporten kan man visa på att den ekonomiska eliten — i LO:s datamaterial omfattande 50 verkställande direktörer på svenska storföretag — har en högre relativinkomst än någonsin tidigare. I genomsnitt ligger direktörernas  inkomster på en nivå motsvarande 55 industriarbetarlöner.

Vilken tur då att vi har en socialdemokratisk arbetarrörelseregering vid makten som gör allt vad den kan för att minska den accelererande ojämlikheten …

1 Comment

  1. It is exactly income inequality that was one of the reason that Sweden has a tradition of oppeness and ability to express your opinion. Inequality has soared as a result from the removal of oppeness and free speech. Swedish socialist have considered mass immigration benefical and shutdown any discussion on immigration. When more than 10 percent of your population become religious extremist income equality will be affected.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.