Vem får Nobelpriset i ekonomi 2017?

4 Oct, 2017 at 19:19 | Posted in Economics | Comments Off on Vem får Nobelpriset i ekonomi 2017?

Traditionsenligt anordnas i dagarna en omröstning om vem Ekonomistas läsare tror kommer att få årets s. k. Nobelpris i ekonomi. Lika traditionsenligt finns det bara med en svensk på Ekonomistas lista. En person som inte alls hör hemma på en sådan lista. Sedan lång tid har vårt lilla land inte lyckats avla fram några riktigt framstående neoklassiska mainstream — andra kommer som vi alla vet ytterst sällan i fråga — ekonomer av rang. En gång i tiden var vi världsledande, med ekonomer som Knut Wicksell, Gustav Cassel, Bertil Ohlin, Gunnar Myrdal, och Johan Åkerman. Idag är våra främsta mainstreamekonomer inget mer än andrarangsepigoner.

nobel-prize

Nobelpriset i ekonomi har i sin nuvarande form överlevt sig själv. För att rädda kvar något av dess eventuellt kvarvarande prestige måste priset bli öppet för alla – inklusive ekonomer med andra perspektiv än den förhärskande neoklassiska ortodoxins. Priset skulle också tjäna på att göras om till ett brett samhällsvetenskapligt pris där även andra samhällsforskare än ekonomer kan kandidera. Premieringen av axiomatiska , deduktiva, verklighetsfrånvända modeller utan möjlighet att testa empiriskt måste också snarast upphöra. För som Jon Elster uttrycker det:

Many of the economists who have received the Alfred Nobel Memorial Prize for Economic Science work within the paradigm of rational choice theory and statistical modeling. Yet it is a noteworthy fact that not a single one of them has been awarded the prize for confirmed empirical predictions.

Om inte de nödvändiga förändringarna kommer till stånd kan vi lika gärna skrota priset!

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.