Den akademiska byråkratiseringen

2 Oct, 2017 at 13:53 | Posted in Education & School | 1 Comment

Statsvetaren Patrik Hall vid Malmö presenterade statistik på DN Debatt gällande antalet anställda inom vissa yrkeskategorier i offentlig sektor och deras utveckling under perioden 2001-2013 …

page_1_thumb_largeJag blev nyfiken på hur det ser ut inom den svenska universitets-världen när jag läste Halls artikel. Känslan är nämligen att även svenska universitet lider av en växande byråkratisering, med ökande krav från den ”centrala administrationen” och underskott i assistenter och sekreterare nära den faktiska verksamheten, undervisningen och forskningen.

Varför har det då blivit så här? En viktig faktor är att rektorerna inte kan eller vill hålla emot eftersom de är helt beroende av sin egen administration. Vi kan därför inte lita på att rektorerna ska förmå att sätta igång ett förändringsarbete, även om de säkert inser problemet. Problematiken är förmodligen likartad inom andra administrationer …

Om inget görs är risken att byråkratiseringen blir en hämsko, och en rejält dyrköpt sådan, för svensk akademi.

Daniel Waldenström

Tror många av oss forskare inom akademin känner igen oss. Fler studenter och sämre forskningsförutsättningar. Allt färre gör själva jobbet. Men administrationen fortsätter att ohämmat växa. Inte utan att man stundtals funderar över vem som är till för vem …

1 Comment

  1. Jo, Lars,har en del forskning för egen del och med många andra, att översända i ämnet. Just tell,, I tell,i send it all over . Må gött Janne


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.