Tio trasiga teorier om ekonomi

22 May, 2017 at 14:13 | Posted in Economics | Comments Off on Tio trasiga teorier om ekonomi

Tio trasiga teorier_alla skisser.pdfUnder ett par decennier har jag undersökt företagsvärlden och samhällsekonomins många olika uttryck och avarter. Men det har hela tiden varit något som skavt …

Tänk om det var något med själva kartan. Själva teorin och modellen … Snabbt blev det uppenbart för mig att många av teorierna och modellerna bakom den dominerande ekonomiska politiken inte alls var så objektiva, vetenskapligt robusta och okontro-versiella som de ofta presenters som. Inte heller verkar nationalekonomin stå så frikopplad från det politiska som man kan förledas att tro.

En klart läsvärd (med undantag för kapitlet om Pikettys “miss”) kritik av mycket som är galet inom dagens nationalekonomi.

Advertisements

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.