Nationalekonomins verkliga ansikte

29 Apr, 2017 at 09:05 | Posted in Economics | 5 Comments

Yours truly lyssnade för ett tag sedan på ett radioprogram där man diskuterade huruvida nationalekonomin verkligen är en vetenskap. För att ‘försvara’ nationalekonomin hade man bjudit in en av de få genuint vidsynta och tvärvetenskapligt orienterade ekonomiprofessorer vi har i landet. Vi hade så vitt jag kan bedöma — efter 40 års umgänge med svenska nationalekonomer — fått en mer rättvis bild av vad det svenska nationalekonomi-etablissemanget står för om man istället låtit den här mannen deltaga i debatten:

5 Comments

  1. Ja bäste Lars!! Radetzky!.Vad skall man säga,broder??? Det är ju inte ens stil på stolligheterna 🙂 !! Vi får väl hylla honom med denna lilla Militärmarsch 🙂 ! Han gillar den säkert,i linje med hans tänkande på något vis ,tycker jag, ha ha ! Må gött Janne i Götet! https://www.youtube.com/watch?v=Afm9pV8rypQ

  2. Detta “snille” ,Radetzky, kommer mig en osökt att tänka på gamle Bengt Lidforss ord om Naionalekonomen Greven och Professorn Hugo Hamilton : ” Vi tror oss icke träda prof. Wicksells ära förnär när vi vi skänka första rummet till hans företrädare ,Greven, Hugo Hamilton. Det är svårt att i korta drag teckna bilden bilden av denne berömde nationalekonom.,hans mest framstående egenskaper torde dock vara hans hans kärnfriska,nästan glättiga konservatism och ordrika djupsinne.Betecknande härvidlag är-bland annat, ett yttrande ,som professor H. fällt med hänsyn till små och stora jordegendomars relativa fördelaktighet,och stenografisk upptecknat lyder så här : “Om man tar i beaktrande de avseenden,som böra tagas i betraktande,så finner man att allt är bäst,är bäst som det nu är!” Längre i konservativt djupsinne kan man väl inte gå?Men som redan Schopenhauer anmärkt, i praktiska livet har det geniala djupsinnet lika lite andvändning stjärnkikaren på teatern,och man kan under sådana omständigheter inte förvåna sig över den katastrof ,som inträffade för några år sedan.Medan prof. Hamilton som bäst var sysselsatt med att pejla den vetenskaplig Nationalekomins djup,så exploderade hans egen privatekonomi,anställande en icke obetydlig förödelse i omgivningen. Det var en sorglig historia,vars tragikkommer en att minnas den tyske romanförfattaren som efter att ha skrivit aderton “Kvinnliga karaktärer”,slutligen anträffar sin egen fru i Militära omfamningar”

  3. Läste slarvigt. Trodde du menade att Marian var den vidsynte. Nu är jag nyfiken på programmet och vilken tvärvetenskaplig professor du tänker på.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.