Hedersförtryck

12 March, 2017 at 10:13 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Hedersförtryck

2cUE9xdoProblem kring hedersvåld och hedersförtryck har diskuterats länge. Det uppmärksammade mordet på Fadime Sahindal för femton år sedan blev något av ett startskott. Dessvärre är det lite som tyder på att de ansträngningar som gjorts haft någon påtaglig effekt. Istället förvärras problemet.

I en rapport 2014 som togs fram av Carin Götblad, för närvarande chef för Polisregion Mitt, bedömdes omkring 100 000 svenska ungdomar upp till 25 år leva med “hedersrelaterade begränsningar”. Till detta kommer tusentals vuxna kvinnor som är utsatta för hedersförtryck i olika former.

Götblad anser att situationen har förvärrats sedan rapporten skrevs. Inte minst växer förtrycket i segregerade förorter, sade hon i en intervju förra året:

“Vi kan se hur det blivit svårare för kvinnor och flickor, att deras frihet blir alltmer beskuren i vad de får göra och ha på sig.”

Zeliha Dagli, grundare av organisationen Förortsfeminister, skrev nyligen om hur männen hon kallar “de skäggiga skuggorna” utövar och utsträcker sin makt i segregerade områden:

“Kvinnorna har inte längre någon plats i det offentliga rummet, de stängs in i hemmen.”

Lagstiftningen sammanfattar och speglar de värderingar det svenska samhället bygger på. Där har hederstänkande som inskränker pojkars och flickors, mäns och kvinnors, mänskliga rättigheter, ingen plats. Värderingar och lagar ska stå i samklang. Därför måste lagen också vara tydlig. Och tuff.

Sydsvenska Dagbladet

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.