Rule of law

8 March, 2017 at 12:11 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Till Fadime Sahindal, född 2 april 1975 i Turkiet, mördad 21 januari 2002 i Sverige

fadimeDet är nu mer än femton år sedan som Fadime Sahindal bestialiskt mördades av anhöriga för att hon själv ville välja hur hon skulle leva sitt liv.

Den typen av hedersrelaterat våld har ibland försvarats med — djupt förfelade — kulturrelativistiska resonemang där kulturella skillnader setts som en i något avseende förmildrande omständighet.

Men — i Sverige har kvinnor och män samma värde. Och alla som lever i Sverige måste respektera detta.

Sverige ska vara ett öppet land. En del av världssamfundet.

Men det ska också vara ett land som slår fast att de landvinningar i termer av jämlikhet, öppenhet och tolerans som vi tillkämpat oss under sekler inte är förhandlingsbara.

asa

Människor som kommer till vårt land ska åtnjuta dessa rättigheter och friheter.

Men med dessa rättigheter och friheter kommer också en skyldighet. Alla — utan undantag — måste också acceptera att i vårt land gäller en lag — lika för alla.

Rule of law.

En långtgående kulturrelativism har medfört en sorts förvärvad stupiditet, som gör att man hellre söker förtiga kulturrelaterade problem och låtsas som om de inte finns än att åtgärda dem. Alternativt skuldbelägger man sig själv, för att slippa ta i den besvärliga konflikten med Den Andre.

Per Bauhn

Advertisements

1 Comment

  1. I can almost feel how your feeling about this thing happened in Sweden after seeing this list of best countries in the world to live in if you’re a woman.
    1. Sweden: Gender equality is one of the “cornerstones” of society in Sweden, making it the best country for women to live in


Sorry, the comment form is closed at this time.

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.