Årets dumstrut i Malmös politik

23 Nov, 2016 at 22:26 | Posted in Education & School | Comments Off on Årets dumstrut i Malmös politik

MALMÖ. Klagomålen på den kommunala förskolan har mer än fördubblats de senaste två åren, men det oroar inte Rose-Marie Carlsson (S), ordförande i förskolenämnden.

– En ökning av klagomålen behöver inte betyda att det blivit sämre. Tvärtom, säger hon. Omorganisationen 2013, då förskolan fick egen nämnd och förvaltning, innebar även ett nytt sätt att arbeta med klagomålshantering.

–Det är enklare nu för vårdnadshavare att lämna in klagomål, bland annat kan det göras direkt på Malmö stads hemsida, säger Rose-Marie Carlsson …

dumstrutRose-Marie Carlsson menar att ökningen av antalet klagomål egentligen är något positivt – det bevisar att klagomålshanteringen fungerar bättre än innan omorganisationen 2013.

–Man måste komma ihåg att vi gått från tio stadsdelar med tio olika sätt att hantera dessa frågor till ett enda sätt att arbeta. Klagomålshanteringen är en del av vårt kvalitetsarbete, och vi arbetar mer systematiskt nu och följer upp klagomål på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har bättre kontroll och tillsyn nu. Jag är mer bekymrad över de enheter där det inte anmälts några klagomål, där kan man misstänka bristande rutiner, säger hon.

Markus Celander

groda1Och detta grodors plums och ankors plask ska man behöva läsa år 2016. Herre du milde! Man tager sig för pannan. Sällan eller aldrig har väl ett så urbota löjligt försök att prata bort kritik hörts.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.