Friskolor sätter glädjebetyg

8 November, 2016 at 19:54 | Posted in Education & School | Comments Off on Friskolor sätter glädjebetyg

Eleverna på friskolor får i regel ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven jämfört med kommunala skolor. Särskilt stora är skillnaderna i matematik.

skolans_utvecklingEnligt Jonas Vlachos, nationalekonom vid Stockholms universitet, kan skillnaden bero på att fristående gymnasium har starkare skäl att sätta högre betyg.

– Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg. De är mer beroende av elevunderlaget än vad kommunala skolor är.

I våras publicerade Jonas Vlachos tillsammans med nationalekonomen Björn Tyrefors Hinnerich en forskningsrapport som visade att fristående gymnasieskolor rättar de nationella proven mer generöst än kommunala skolor. Skillnaden motsvarar i genomsnitt 0,4 meritpoäng.

– Vi vet visserligen inte om samma friskolor som rättar proven mer generöst är samma skolor som ger eleverna högre betyg. Men effekterna förstärker varandra.

Dagens Arena

Oj, så förvånade vi är …

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.