Rule of law

21 Jun, 2016 at 19:09 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Rule of law

asa

Det är nu snart femton år sedan som Fadime Sahindal bestialiskt mördades av anhöriga för att hon själv ville välja hur hon skulle leva sitt liv.

Den typen av hedersrelaterat våld har ibland försvarats med — djupt förfelade — kulturrelativistiska resonemang där kulturella skillnader setts som en i något avseende förmildrande omständighet.

fadimeMen — i Sverige har kvinnor och män samma värde. Och alla som lever i Sverige måste respektera detta.

Sverige ska vara ett öppet land. En del av världssamfundet.

Men det ska också vara ett land som slår fast att de landvinningar i termer av jämlikhet, öppenhet och tolerans som vi tillkämpat oss under sekler inte är förhandlingsbara.

Människor som kommer till vårt land ska åtnjuta dessa rättigheter och friheter.

Men med dessa rättigheter och friheter kommer också en skyldighet. Alla — utan undantag — måste också acceptera att i vårt land gäller en lag — lika för alla.

Rule of law.

En långtgående kulturrelativism har medfört en sorts förvärvad stupiditet, som gör att man hellre söker förtiga kulturrelaterade problem och låtsas som om de inte finns än att åtgärda dem. Alternativt skuldbelägger man sig själv, för att slippa ta i den besvärliga konflikten med Den Andre.

Per Bauhn

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.