Ingen bobubbla?

2 June, 2016 at 22:28 | Posted in Economics | Comments Off on Ingen bobubbla?

1200

Och i senaste numret av Ekonomisk Debatt skriver professor emeritus Harry Flam att vi inte har en bostadsbubbla i Sverige och att “bostadsrättspriserna bestäms av fundamentala faktorer och inte av överdrivna förväntningar om framtida kapitalvinster.”

Hmm …

Men vänta nu lite …

Den minnesgode kanske erinrar sig att denne Flam är samma person som i boken Tillämpad makroekonomi (SNS, 2011) har ett kapitel som diskuterade huruvida Sverige skulle förlora eller vinna på att gå med i EMU. Här radas de vanliga argumenten för (ökad utrikeshandel och investeringar, minskad valutaväxling, mer integrerade finansiella marknader m m) och mot (dålig penningpolitisk anpassning till enskilda länders behov, premiering av kortsiktig och oansvarig finanspolitik m m) upp. Efter att ha vägt dessa för- och nackdelar mot varandra kommer sedan Flam fram till bedömningen att

det är oklart om de makroekonomiska kostnaderna av att vara med i den monetära unionen kan förväntas vara större eller mindre än de makroekonomiska kostnaderna av att stå utanför, och att de mikroekonomiska vinsterna – i form av ökad handel med varor, ökade investeringar och ökad finansiell integration – överväger.

Jo man tackar! Fördelar med finansiell integration? Man kunde ju kanske tycka att en forskare borde lite på hur det ser ut där ute i verkligheten och inte bara hängav sig åt lek med tankemodeller:

Källa: Der Spiegel

Låt oss alla komma ihåg herr Flams ‘analyser’ när euron väl gått i graven och bostadsbubblan spruckit. Det lär tyvärr nog inte dröja alltför länge …

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.