Kulturrelativism? Nej tack!

5 March, 2016 at 10:32 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

En del badhus har separata badtider för kvinnor – bland annat Rosengårdsbadet i Malmö, som marknadsför ”enbart kvinnlig personal på plats och fönstren skyddas för insyn” …

Skilda badtider. Skilda träningstider. Skilda lokaler.

Valbart och frivilligt? Liberalt, alltså?

Nej, faktiskt inte …

Om hela badet stängs för alla av det ena könet när det andra badar så drabbas alla. Inte bara av att inte kunna bada just där och då, utan av att synen på det motsatta könet blir sned och jämställdhet tar ett steg bakåt i hela samhället. Den jämställdhet som gör vardagen bättre …

quote-we-hold-these-truths-to-be-sacred-and-undeniable-that-all-men-are-created-equal-and-independent-thomas-jefferson-345108

Den jämställdheten är inte bara vår. Den ska vara lika självklar för dem som flyttar till Sverige, från patriarkala kulturer, från religiöst förtryck. Den ska inte bara predikas, den måste levas varje dag …

Det går att ställa krav. Folk kan anpassa sig …

Viktigare är att också kvinnor från patriarkala kulturer blir bekräftade som individer, inte representanter för en medeltida könssyn …

Siktet framåt. Inte ett kulturrelativistiskt tuppfjät tillbaka.

Heidi Avellan/Sydsvenskan

I Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism.

Om vi med mångkulturalism menar att det i vårt samhälle finns flera olika kulturer ställer detta inte till med problem. Då är vi alla mångkulturalister.

Men om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om något helt annat. Då talar vi om normativ mångkulturalism. Att acceptera normativ mångkulturalism, innebär också att tolerera att specifika kulturella gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt blir till försvar för dessa gruppers intolerans.

I ett modernt demokratiskt samhälle måste rule of law gälla – och gälla alla! Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

‘Siktet framåt. Inte ett kulturrelativistiskt tuppfjät tillbaka.’

Advertisements

2 Comments

 1. Yes, you are 100% correct. Any left-wing, liberal defender of human rights and equality should not shrink from discussing this issue.

  The left needs to deal with this issue now in a decent, rational, intelligent and civilised way — before it gets hijacked by the crazy right-wing.

  regards

 2. I don’t agree. All that happens, under the ostensibly egalitarian alternative proposed, is that women with a strong preference for “modest” behaviour will not swim, and be further marginalized. Far from teaching them, or their children, to integrate, this approach merely guarantees that they will NOT be integrated. In addition, it is very far from clear that a majority of the women who prefer segregated bathing are doing so on the basis of the dictates of “patriarchal” culture or religion — if you really listen to veiled women, many of them (not all as you are correct in lots of cases too), nonetheless, many of them choose to veil themselves, and do not do so at the urging or insistence of their menfolk. As Isaiah Berlin, with his idea of negative liberty, might have opined, the issue is one of reasonable accomodation, given resources and the level of inconvenience that an accomodation imposes on others. There may be many cases, just based on those provisos, where a reasonable accomodation is not possible, and the reasonable accomodation should be there for the specific case, and therefore to reinforce broader existing standards, but a doctrinaire adherence to republican notions of equality strikes me as foolhardy.

  “Le système de l’égalité m’a toujours paru d’ailleurs l’orgueil d’un fou.”
  Correspondance, à M. le Maréchal Duc de Richelieu, 11 juillet 1770
  François Marie Arouet, dit Voltaire


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.