Nu krävs en expansiv finanspolitik

17 Dec, 2015 at 10:24 | Posted in Economics | 1 Comment

Yours truly, Lars Ahnland och Rodney Edvinsson skrev häromdagen i Svenska Dagbladet om behovet av nytänk inom penningpolitiken.

Hans Palmstierna och Martin Moraeus kommenterade ett par dagar senare artikeln.

Igår skrev vi i vår slutreplik:

Sverige befinner sig i dag i en situation som är obehagligt lik en likviditetsfälla. I en sådan blir penningpolitiken verkningslös eftersom företagen slutar att låna till investeringar och istället amorterar sina befintliga lån. Trots negativ ränta och kraftig expansion av penningmängden har Riksbanken misslyckats med att uppnå sitt inflationsmål. 3330817625_a2b345ac45_oDessutom har resursutnyttjandet och köpkraften utvecklats svagt i många år. Det enda som inflateras är bostadspriserna. Om dessa plötsligt börjar sjunka medan skulderna stiger i värde kommer köpkraften och därmed investeringsviljan att sjunka än mer. Då blir likviditetsfällan till ett slukhål …

Pengar i sig skapar inte resurser, men de kan vara ett smörjmedel för att befintliga resurser utnyttjas. Problemet idag är att det privata banksystemet har misslyckats att skapa pengar för nödvändiga investeringar. Istället går lånen till en skenande bostadsmarknad.

Därför krävs nu kraftigt expansiv finanspolitik, som måste finansieras med nya pengar. Det låga resursutnyttjandet visar att det finns stora möjligheter. Det gäller särskilt bostadsbyggandet, som legat på en europeisk bottennivå i snart tjugo år. Förslagsvis skulle ett nytt, klimatsmart, miljonprogram kunna lösa inte bara bostadsbristen, utan mildra en mängd andra problem också. Det skulle dämpa prisuppgången på bostäder och därmed hushållens skuldsättning, och skapa mängder av nya jobb – även för flyktingar om dessa utbildas rätt. Det skulle även hjälpa Sverige på traven att nå de klimatmål som satts upp i Paris.

Added: Och Thomas Gür är tydligen upprörd över att vi påpekar — vad som för alla som kan åtminstone en gnutta ekonomihistoria är välkänt — att åtstramningspolitiken på 1930-talet medförde en massarbetslöshet som underlättade nazisternas maktövertagande i Tyskland. Ja, vad ska man säga? Man tager sig för pannan …

1 Comment

  1. Det verkar som om ni vill lösa problem ahead of time. Det politiska systemet agerar inte förrän krisen är här. K-O Feldt försökte “alla dessa dagar” med olika bromsåtgärder men han hade släppt så stora krafter fria att festen fortsatte tills den tyska återföreningen höjt räntorna och bubblan brast. Sen infördes utgiftstak, pensionssystemet reformerades, etc.

    Nu har vi god tillväxt i Sverige. Bostadsbyggandet ökar. Inflationen rensat för räntesänkningar har varit kring 1% en längre period. Det finns ingen anledning att öka den inhemska inflationen med finanspolitiska stimulanser som finansieras via sedelpressarna. Det skulle försämra den internationella konkurrenskraften. Med kraftig invandring bör förstås satsningar på utbildning och bostäder öka. Dags att avskaffa hyresregleringen som infördes under kriget. Staten kunde införa en värdebaserad fastighetsskatt på villor och bostadsrätter och föra över pengar från den skatten till AP-fonden som då kan bli större byggherre än den är om nu inte avregleringar skulle räcka. Avdragsrätten för räntor kan också avskaffas vilket förbättrar statens saldo. Minskad efterfrågan på lån från privatpersoner skulle öka viljan hos bankerna att låna ut till hyreshusbyggande.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.