Är svenska nationalekonomers Törnrosasömn äntligen över?

29 Sep, 2015 at 11:01 | Posted in Economics | Comments Off on Är svenska nationalekonomers Törnrosasömn äntligen över?

SpisNär det brinner i köket är det dags att använda brandsläckaren. Det är ingen mening att spara pulvret tills det brinner i hela huset. I debatten om statsbudgeten tycks både regering och opposition ha glömt denna enkla insikt.

Vi föreslår att regeringen – allra helst i samförstånd med oppositionen – snarast möjligt gör betydande utbetalningar till alla invånare i Sverige … Årets budgetunderskott skulle öka i motsvarande grad. Regeringen bör dessutom signalera att den inte har för avsikt att i nära framtid återbetala denna skuld. Med andra ord, summan av statsobligationer, sedlar och mynt bör höjas permanent.

Förslaget kan tyckas radikalt och oseriöst. Under de tjugo år som passerat sedan nittiotalskrisen har ”sunda finanser” varit ett mantra bland svenska finansministrar. Att ta ansvar för Sverige har inneburit en stram budget – fulla lador, torrt krut! Men det finns lägen då det är skadligt att budgetera alltför stramt, och dagens läge är ett sådant. Anledningen är enkel. Penningpolitiken klarar bevisligen inte av att på egen hand att bekämpa lågkonjunkturen eller ens att någorlunda uppnå inflationsmålet. Hårdare begränsningar av hushållens lånemöjligheter medför en ytterligare press nedåt på konsumentpriserna. Finanspolitiken bör därför hjälpa till att ge konsumentprisindex en skjuts uppåt. Att i detta läge spara för framtiden framstår lika missriktat som att träna hårt med influensa i kroppen.

Vi är naturligtvis inte de första som förespråkar expansiv finanspolitik för att råda bot på de ekonomiska obalanserna i Sverige liksom i övriga världen. Men tills nyligen har vi, liksom många av våra kolleger, hoppats och trott att det skulle vara möjligt för Riksbanken att på egen hand sköta konjunkturpolitiken, om den bara helhjärtat ägnat sig åt uppgiften. Vi tog fel. Negativa räntor räcker inte för att nå inflationsmålet. Då finns ingen annan utväg än att trycka pengar, vilket alltså är vårt förslag. Med en större mängd pengar blir varje krona mindre värd, såvida det inte finns så mycket lediga resurser att produktionen går upp utan att priserna gör det. I båda fallen uppnås en önskad effekt.

David Domeij & Tore Ellingsen

Nej, de här herrarna är verkligen inte de första att förespråka expansiv finanspolitik …

Men bättre sent än aldrig! Denna föredömliga självkritik hoppas vi får se mer av från landets alla mainstream ekonomer som glatt traskat patrull och i årtionden salufört mantrat om “sunda statsfinanser” och penningpolitisk självtillräcklighet.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.