Paul De Grauwe on unreasonably pushing Greece further into austerity

10 juli, 2015 kl. 21:06 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Paul De Grauwe on unreasonably pushing Greece further into austerity

 

Abandon the euro and save Europe!

10 juli, 2015 kl. 20:48 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Abandon the euro and save Europe!

Si tout se passe bien, nous assistons au commencement de la fin de l’union monétaire européenne. « Si l’euro échoue, l’Europe échoue », disait Angela Merkel. Aujourd’hui, c’est exactement l’inverse. L’euro est en train de détruire l’Europe. Si l’euro échoue, il se pourrait quand même que l’Europe finisse par ne pas échouer. Ce n’est pas certain : les blessures qu’a causées l’union monétaire sont trop profondes. bruxelles-minaccia-ateneAvec l’arrivée au pouvoir en Grèce du parti de gauche Syriza, en alliance avec un parti groupusculaire d’extrême droite, le projet monstrueux consistant à greffer une monnaie commune à des sociétés ayant des économies différentes semble devoir connaître la fin qu’il mérite. … L’instant de vérité est arrivé pour une politique d’intégration européenne qui a échappé à tout contrôle, dont le moteur est le capital financier. Pour que l’Europe ne se transforme pas en un marécage d’incriminations réciproques entre nations, avec des frontières ouvertes et en courant à tout moment le risque d’être submergée de l’extérieur, il faut démanteler ce monstre qu’est l’union monétaire. Le démantèlement doit se dérouler sur la base du contrat social, avant que l’atmosphère ne soit trop empoisonnée pour cela. Comment s’y prendre : voilà ce dont on doit débattre. Il faut permettre aux pays du Sud une sortie en douceur, peut-être au sein d’un euro du Sud qui n’exigera pas de leur part des « réformes » détruisant leurs sociétés. Quant à ceux qui, au début de l’union monétaire, leur ont fait l’article en leur promettant qu’ils pourraient jouir sans fin des crédits issus des subprimes, ils doivent le payer, tout comme ceux qui savaient de quoi il retournait et n’ont rien dit. Au lieu de l’étalon-or de fait que l’on utilise dans le rapport avec l’Europe du Nord, il faut mettre en place un régime monétaire qui permette la flexibilité tout en excluant l’arbitraire. Les économistes sont de plus en plus nombreux à le réclamer, et l’on compte parmi eux des poids lourds comme l’Américain Alan Meltzer. Nous devons faire ce qui est nécessaire – non pas pour sauver l’euro, mais pour sauver l’Europe

Wolfgang Streeck/Le Monde

Great article — and it actually confirms what Wynne Godley wrote almost twenty years ago:

If a government stops having its own currency, it doesn’t just give up “control over monetary policy” as normally understood; its spending powers also become constrained in an entirely new way. If a government does not have its own central bank on which it can draw cheques freely, its expenditures can be financed only by borrowing in the open market in competition with businesses, and this may prove excessively expensive or even impossible, particularly under “conditions of extreme emergency.” greece-feb12-bank__3197265k If Europe is not to have a full-scale budget of its own under the new arrangements it will still have, by default, a fiscal stance of its own made up of the individual budgets of component states. The danger, then, is that the budgetary restraint to which governments are individually committed will impart a disinflationary bias that locks Europe as a whole into a depression it is powerless to lift.

Wynne Godley

Lästips till finansminister Magdalena Andersson

10 juli, 2015 kl. 10:16 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Lästips till finansminister Magdalena Andersson

Vid en analys av den svenska depressionens förlopp är det viktigt att ha klart för sig att statsskuldens snabba tillväxt inte har utgjort någon orsak till krisen utan istället varit ett symptom på nedgången i ekonomin. I själva verket skulle krisen ha blivit djupare om inte mycket stora underskott i de offentliga finanserna släppts fram … Krisförloppet innebar en överflyttning av en given skuldbörda från privat till offentlig sektor. Någon ökning av folkhushållets totala skuldsättning har inte kommit till stånd.

debtEn nödvändig privat skuldsanering utgör alltså kärnan i den svenska depressionen … Man måste också fråga sig hur krisen skulle ha utvecklat om den offentliga sektorn inte hade accepterat att utgöra en — förhoppningsvis tillfällig — ‘parkeringsplats’ för den privata sektorns alltför stora skulder …

De stora budgetunderskotten kan ses som ett resultat av en omfattande ‘socialisering,’ där den offentliga sektorn kortsiktigt bidrar till att lyfta av den privata en alltför stor skuldbörda …

Statsskuldsutvecklingen spelar idag en viktig pedagogisk roll som indikator på den fara som ligger i dröjsmål med det ekonomisk-politiska reformarbetet. Endast under hotet om statsbankrutt förefaller Sveriges riksdag förmögen att fatta beslut om begränsningar av statens utgiftsåtaganden.

Hans Tson Söderström

Ibland är det nog inte så dumt även för en minister att veta vad hon talar om — istället för att sitta i svenska nyhetsprogram och apropå dagens Grekland referera till ”svenska erfarenheter” som inte har ett smack med verkligheten att göra …

Magdalena Anderssons mumbo jumbo om Grekland

9 juli, 2015 kl. 21:59 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Magdalena Anderssons mumbo jumbo om Grekland

När Magdalena Andersson talar om vilka lärdomar från vår svenska 90-talskris som eurozonens krisländer bör dra är det en och samma fråga som ständigt kommer upp: budgetsaneringen. Och allt sedan 2010 har ledande svenska politiker upprepat sina beskäftiga råd till Grekland: Gör som Sverige gjorde på 90-talet! Undvik budgetunderskott! Ordning och reda, krona för krona! Även jag tycker att det finns lärdomar att dra. Men de skiljer sig från finansministerns.

stefanDen svenska 90-talskrisen var, liksom den globala finanskrisen 2008, en följd av den privata sektorns ansvarslöshet. Det var inte staten utan affärsbankerna som låg bakom de spruckna fastighets-bubblorna. Men visst hade regeringarna också ett ansvar för att ha underlåtit att strama åt under de goda tiderna. Den svenska statsbudgeten uppvisade åren före kraschen 1992 stora överskott. De gigantiska budgetunderskotten vi fick senare var en följd av krisen, inte dess orsak. På bara två år gick vi från ett budgetöverskott på 3,8 procent av BNP till ett underskott på 11,6 procent åt 1993. Sant är att till exempel Grekland hade ett budgetunderskott redan före krisen – ja, redan innan landet släpptes in i EMU – men det var ganska litet …

Minskad arbetslöshet kräver att det finns tillräcklig efterfrågan på varor och tjänster och därmed på arbetskraft. Att stora delar av Europa drabbats av massarbetslöshet beror inte på att medborgarna har blivit latare utan på att det saknas jobb.

Efterfrågan kan komma från den offentliga sektorn, den privata sektorn eller utlandet. I Grekland ser det inte ljust ut så länge staten tvingas spara, löner och pensioner sjunker och den internationella konjunkturen är svag. Är det av okunnighet som Magdalena Andersson låtsas som att fortsatt svältpolitik löser problemet med bristande efterfrågan och massarbetslöshet i Grekland?

Stefan de Vylder

De Vylder har — som vanligt — helt rätt.

Precis som i Sverige för tjugo år sedan är de grekiska budgetunderskotten till stor del ett resultat av att den offentliga sektorn mer eller mindre tvingats avbörda den privata sektorns skuldbörda, och därtill påtvingats en fullständigt utsiktslös åtstramningspolitik dikterad av euro-medlemskapet.

Det här vet vår finansminister mycket väl, men väljer — vilket framgick med önskvärd tydlighet när hon tidigare i kväll i Aktuellt med dumdryga standardfraser lekte Wolfgang Schäuble — att låtsas som om åtstramning skulle kunna leda Grekland ut ur sin brydsamma situation. Uselt, urbota uselt.

Greece and the too-big-to-bail banks syndrome

9 juli, 2015 kl. 19:55 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Greece and the too-big-to-bail banks syndrome

 

Schäuble goes Matrix

8 juli, 2015 kl. 10:18 | Publicerat i Varia | 2 kommentarer

 

Non-ergodicity and the evolution of cooperation

7 juli, 2015 kl. 15:30 | Publicerat i Economics | 1 kommentar

Cooperation, here, is a persistent behavioural pattern of individual entities pooling and sharing resources … Here we point out a very general mechanism – a sufficient null model – whereby cooperation can evolve. The mechanism is based the following insight: natural growth processes tend to be multiplicative. In multiplicative growth, ergodicity is broken in such a way that fluctuations have a net-negative effect on the time-average growth rate, although they have no effect on the growth rate of the ensemble average. Pooling and sharing resources reduces fluctuations, which leaves ensemble averages unchanged but – contrary to common perception – increases the time-average growth rate for each cooperator …

peters2011_cloudEconomics should be the place to look for an explanation of human social structure, but oddly the basic message from mainstream economics seems to be that optimal, rational, sensible behaviour would shun cooperation. In many ways we see cooperation in the world despite, not because of, economic theory.

Many economists are aware of this shortcoming of their discipline and are address- ing it, often from psychological or neurological perspectives, as well as with the help of agent-based evolutionary simulations.

We show that cooperation and social structure arise from simple analytically solv- able mathematical models for economically optimal behaviour. We contend that where economics uses models of such simplicity it ignores essential insights of the last two centuries of mathematics. Specifically, economics uses inappropriate math- ematical representations of randomness. These representations have been essentially unchanged since the 17th century. As a consequence effects of fluctuations and risk (or of dynamics and time) are not properly accounted for …

In our model the advantage of cooperation, and hence the emergence of structure is purely a non-linear effect of fluctuations – cooperation reduces the magnitude of fluctuations, and over time (though not in expectation) this implies faster growth …

The impact of risk reduction on time-average growth suggests that risk man- agement has a rarely recognised significance. Fluctuation reduction (i.e. good risk management) does not merely reduce the likelihood of disaster or the size of up and down swings but also it improves the time-average performance of the structure whose risks are being managed. In a financial context the value of a portfolio whose risks are well managed will not just display smaller fluctuations, but will grow faster in time. Similarly, a well-diversified economy will grow faster in the long run than a poorly diversified economy.

Ole Peters & Alexander Adamou

The German Social Democratic Party and Greece

7 juli, 2015 kl. 11:55 | Publicerat i Economics | 5 kommentarer

As I sat in my office at Brown University on December 16, 2014, an email popped into my inbox with the title “Herzlichen Glückwunsch – Sie sind der 1. Preisträger des Hans-Matthöfer-Preises für wirtschaftspublizistik.” This was the award given by the Friedrich Ebert Stiftung (FES), the research foundation closest to the German Social Democratic Party (SPD), and the Hans-Matthöfer Stiftung for the best economics publication in German in 2014 …

So I was awarded the prize at a ceremony in Berlin for “thinking differently” about economics … I had ten minutes to say something useful at the end of the event. But what should I say that would be of use to the six hundred social democrats gathered in the room …

20150702_handels1All eyes are on Greece and the possibility of default or “Grexit.” Indeed, it’s an impossible position for all sides. The Greeks cannot pay back what they owe, given that the policies enacted to help them grow have resulted in the collapse of nearly a third of their economy. The young and the talented have left, leaving pensioners and the public sector behind.

But to recognize that fact and accommodate policy opens up issues in debtor countries such as Ireland and Portugal and Spain that creditor countries such as Germany do not want to deal with.

So how do we move forward, and what is the role of a social-democratic party in shaping this path? Two issues stand out for me. The first is what I refer to in Austerity as “the false promise of structural reform.” There can be no doubt that the debtor countries of Europe need major reforms in taxation systems, labor markets, business regulation, and a host of other areas.

But . . .

1) When we say “structural reform” we really have no idea what those words actually mean, and we often fall back on them as a back-handed acknowledgment that austerity has failed, or

2) We misunderstand what we did when we refer to prior episodes of structural reform, and thereby miss that it is impossible for anyone else to do what we once did.

Let me explain. “Structural reform” used to be called “structural adjustment.” And European lefties like us used to condemn it as absurd, ridiculous, “neoliberalism gone mad” — and yet we seem quite happy to unleash these policies, despite the damage that they have done in the developing world, upon our European partners.

When you ask for the content of what structural reform means, it seems to be a checklist of lower taxes, deregulate everything in sight, privatize anything not nailed down, and hope for the best. But are these policies not disturbingly American, if not Thatcherite? Indeed, isn’t this everything that the SPD is supposed to be against, and much of which the German public would never put up with?

European reforms take the more subtle cover of simply asking everyone to become “more competitive” — and who could be against that? Until one remembers that being competitive against each other’s main trading partners in the same currency union generates a “moving average” problem of continental proportions.

It is statistically absurd to all become more competitive. It’s like everyone trying to be above average. It sounds like a good idea until we think about the intelligence of the children in a classroom. By definition, someone has to be the “not bright” one, even in a class of geniuses.

Mark Blyth

Greece teaches the world a lesson

5 juli, 2015 kl. 23:57 | Publicerat i Economics | 1 kommentar

102805491-GettyImages-479128166.530x298

Räddaren i nöden — Eric Schüldt

5 juli, 2015 kl. 18:53 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Räddaren i nöden — Eric Schüldt

radioI dessa tider — när ljudrummet dränks i den kommersiella radions tyckmyckentrutade ordbajseri och fullständigt intetsägande melodifestivalskval — har man ju nästan gett upp.

Men det finns ljus i mörkret! I radions P2 går varje lördagmorgon ett vederkvickelsens och den seriösa musikens Lördagsmorgon i P2.

Så passa på och börja dagen med en musikalisk örontvätt och rensa hörselgångarna från kvarvarande musikslagg. Här kan man till exempel lyssna på musik av Jonathan Roberts, John Tavener, Arvo Pärt och Stefan Nilsson. Att i två timmar få lyssna till sådan musik ger sinnet ro och får hoppet att återvända. Tack public-service-radio.

Och tack Eric Schüldt! Att i två timmar få lyssna till underbar musik och en programledare som har något att säga och inte bara låter foderluckan glappa hela tiden — vilken lisa för själen!

Euro — the antithesis of democracy

5 juli, 2015 kl. 15:32 | Publicerat i Economics | 1 kommentar

That concern for popular legitimacy is incompatible with the politics of the eurozone, which was never a very democratic project. Most of its members’ governments did not seek their people’s approval to turn over their monetary sovereignty to the ECB. When Sweden’s did, Swedes said no. They understood that unemployment would rise if the country’s monetary policy were set by a central bank that focused single-mindedly on inflation (and also that there would be insufficient attention to financial stability). The economy would suffer, because the economic model underlying the eurozone was predicated on power relationships that disadvantaged workers.
 
NationsOutsideEuro600
And, sure enough, what we are seeing now, 16 years after the eurozone institutionalised those relationships, is the antithesis of democracy: many European leaders want to see the end of prime minister Alexis Tsipras’ leftist government. After all, it is extremely inconvenient to have in Greece a government that is so opposed to the types of policies that have done so much to increase inequality in so many advanced countries, and that is so committed to curbing the unbridled power of wealth. They seem to believe that they can eventually bring down the Greek government by bullying it into accepting an agreement that contravenes its mandate.

Joseph Stiglitz

One of my life’s proudest moments was when back in 2003  — together with economists like Nils Lundgren and Sören Wibe — campaigning to keep Sweden out of the euro madness.

What’s happening in Greece today, just shows how right we were.

When non-normality is normal

5 juli, 2015 kl. 10:40 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för When non-normality is normal

Asset price distributions are of great practical significance for portfolio managers. Standard finance theory assumes that asset price changes follow a normal distribution—the well-known bell curve. That this assumption is roughly accurate most of the time allows analysts to use very robust probability statistics. For example, for a sample that follows a normal distribution, you can identify the population average and characterize the likelihood of variance from that average.

33331However, much of nature—including the man-made stock market—is not normal. Many natural systems have two defining characteristics: an ever-larger number of smaller pieces and similar-looking pieces across the different size scales. For example, a tree has a large trunk and a number of ever-smaller branches, and the small branches resemble the big branches. These systems are fractal. Unlike a normal distribution, no average value adequately characterizes a fractal system. Fractal systems follow a power law.

Using the statistics of normal distributions to characterize a fractal system like financial markets is potentially very hazardous. Yet theoreticians and practitioners do it daily. The distinction between the two systems boils down to probabilities and payoffs. Fractal systems have few, very large observations that fall outside the normal distribution. The classic example is the crash of 1987. The probability (assuming a normal distribution) of the market’s 20%-plus plunge in one day was so infinitesimally low it was practically zero. And still the losses were a staggering $2 trillion-plus.

Complexity economics — the Greek case

4 juli, 2015 kl. 14:42 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Complexity economics — the Greek case

 

Piketty lectures Germany on paying debts

4 juli, 2015 kl. 10:35 | Publicerat i Economics | 4 kommentarer

It’s really difficult not to love this guy.

When almost all mainstream establishment economists are so afraid of saying things that are not ‘politically correct,’ it’s so refreshing to listen to someone who doesn’t beat around the bush.

Awesome!

DIE ZEIT: Dürfen wir Deutschen uns freuen, dass selbst die französische Regierung zurzeit den Dogmen der Berliner Sparpolitik huldigt?

2014-05-Georgia-Hurst-Opening-Five-Questions-Thomas-Piketty-article-pageThomas Piketty: Keinesfalls. Das ist weder für Frankreich noch für Deutschland und schon gar nicht für Europa ein Grund zur Freude. Vielmehr habe ich große Angst, dass die Konservativen, insbesondere in Deutschland, kurz davor sind, Europa und die europäische Idee zu zerstören – und zwar aufgrund ihres erschreckenden Mangels an geschichtlichem Erinnerungsvermögen.

ZEIT: Wir Deutschen haben die Geschichte doch aufgearbeitet.

Piketty: Aber nicht, was die deutsche Schuldentilgung betrifft! Dabei müsste die Erinnerung daran gerade für das heutige Deutschland von Bedeutung sein. Schauen Sie sich die Geschichte der öffentlichen Schulden an: Großbritannien, Deutschland und Frankreich waren alle schon in der Situation des Griechenlands von heute, litten sogar unter noch höheren Schulden. Die erste Lektion, die man deshalb aus der Geschichte der Staatsschulden ziehen kann, lautet, dass wir nicht vor neuen Problemen stehen. Es gab immer viele Möglichkeiten, die Schulden zu tilgen. Und nie nur eine, wie Berlin und Paris den Griechen weismachen wollen …

ZEIT: Wollen Sie die Geschichte bemühen, um Staaten, die ihre Schulden nicht zurückzahlen, als Gewinner darzustellen?

Piketty: Genau ein solcher Staat ist Deutschland. Aber langsam: Die Geschichte lehrt uns zwei Möglichkeiten für einen hoch verschuldeten Staat, seine Rückstände zu begleichen. Die eine hat das britische Königreich im 19. Jahrhundert nach den teuren napoleonischen Kriegen vorgemacht: Es ist die langsame Methode, die man heute auch Griechenland empfiehlt. Das Königreich sparte sich damals die Schulden durch rigorose Haushaltsführung ab – das funktionierte zwar, dauerte aber extrem lange. Über 100 Jahre verwandten die Briten zwei bis drei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung auf die Schuldentilgung, mehr als sie für Schulen und Bildung ausgaben. Das musste nicht sein und sollte auch heute nicht sein. Denn die zweite Methode geht viel schneller. Deutschland hat sie im 20. Jahrhundert erprobt. Im Wesentlichen besteht sie aus drei Komponenten: Inflation, einer Sondersteuer auf Privatvermögen und Schuldenschnitte.

ZEIT: Und jetzt wollen Sie uns erklären, dass unser Wirtschaftswunder auf Schuldenschnitten beruhte, die wir heute den Griechen verweigern?

Piketty: Genau. Der deutsche Staat war nach Ende des Krieges 1945 mit über 200 Prozent seines Sozialproduktes verschuldet. Zehn Jahre später war davon wenig übrig, die Staatsverschuldung lag unter 20 Prozent des Sozialprodukts. Frankreich gelang in dieser Zeit ein ähnliches Kunststück. Diese ungeheuer schnelle Schuldenreduzierung aber hätten wir nie mit den haushaltspolitischen Mitteln erreicht, die wir heute Griechenland empfehlen. Stattdessen wandten unsere beiden Länder die zweite Methode an, mit den drei erwähnten Komponenten, inklusive Schuldenschnitt. Denken Sie an die Londoner Schuldenkonferenz von 1953, auf der 60 Prozent der deutschen Auslandsschulden annulliert und zudem die Inlandsschulden der jungen Bundesrepublik restrukturiert wurden.

ZEIT: Das geschah aus der Einsicht, dass die hohen Rückzahlungsforderungen an Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zu den Gründen des Zweiten Weltkriegs zählten. Man wollte den Deutschen dieses Mal ihre Sünden vergeben!

Piketty: Unsinn! Das hatte nichts mit moralischen Einsichten zu tun, sondern war eine rationale wirtschaftspolitische Entscheidung. Man erkannte damals richtig: Nach großen Krisen, die eine hohe Schuldenlast zur Folge haben, kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem man sich der Zukunft zuwenden muss. Man kann von neuen Generationen nicht verlangen, über Jahrzehnte für die Fehler ihrer Eltern zu bezahlen. Nun haben die Griechen zweifellos große Fehler gemacht. Bis 2009 haben die Regierungen in Athen ihre Haushalte gefälscht. Deshalb aber trägt die junge Generation der Griechen heute nicht mehr Verantwortung für die Fehler ihrer Eltern als die junge Generation von Deutschen in den 1950er und 1960er Jahren. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Europa wurde auf dem Vergessen der Schulden und dem Investieren in die Zukunft gegründet. Und eben nicht auf der Idee der ewigen Buße. Daran müssen wir uns erinnern …

ZEIT: Was raten Sie der Kanzlerin?

Piketty: Diejenigen, die Griechenland heute aus der Euro-Zone vertreiben wollen, werden in der Mülltonne der Geschichte enden. Wenn die Kanzlerin ihren Platz in der Geschichte sichern will, ähnlich wie es Kohl mit der Wiedervereinigung gelang, dann muss sie sich heute erfolgreich für eine Einigung in der Griechenland-Frage einsetzen – samt einer Schuldenkonferenz, mit der wir dann bei null neu anfangen. Aber dann mit einer neuen, sehr viel strengeren Haushaltsdisziplin als früher.

Die Zeit

Added July 8: English translation here.

Hank

4 juli, 2015 kl. 09:04 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Hank

 

Old loves die hard

Greek bailout — the greatest cock-up ever

4 juli, 2015 kl. 08:38 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Greek bailout — the greatest cock-up ever

 

The only thing the Greeks have to fear

3 juli, 2015 kl. 18:27 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för The only thing the Greeks have to fear

 

(h/t Jeff)

Jeff Sachs tells the Greeks to vote NO

3 juli, 2015 kl. 17:56 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Jeff Sachs tells the Greeks to vote NO

Microsoft Word - Vote NOGreece’s debt burden is unsustainable. This week, Greece defaulted on its payments to the IMF, rightly choosing pensions over debt service. The country’s creditors should now negotiate a consensual debt reduction through some combination of lower (and fixed) interest rates, reduced face value of debt, and very long maturities …

I propose a four-step path out of the Greek crisis. First, I recommend that the Greek people give a resounding “No” to the creditors in the referendum on their demands this weekend.

Jeff Sachs

The Troika’s big mistake

2 juli, 2015 kl. 12:13 | Publicerat i Economics | 4 kommentarer

The OECD estimates that Greece has unused resources worth at least 10 per cent of GDP. A pause in austerity would allow demand to increase, reducing unemployment and generating more taxes. The Greek government could use some of the additional revenue to start repaying its loans.

troika-party3
So why does the Troika insist on continuing with austerity? The Troika contains many different views and interests. Some may still not believe, despite all the evidence, that austerity hurts growth. Perhaps others are happy to see a left-wing government fail, because it does not accept the received wisdom from Brussels and Frankfurt on what good economic policy involves.

Another explanation is that eurozone governments have become victims of their media’s rhetoric. The impression the media conveys is that all of the Troika’s loans have gone to cover Greek government spending. In fact, most went to bail out Greece’s previous creditors and any further loans will just repay existing loans. But to people in the eurozone it seems as if the Troika is transferring more of their money to Greek citizens. In these circumstances, the politicians need to appear to be tough on Greece. They fear that to change policy now would lead their electorates to ask why previous policies have failed, which would expose the Troika’s big mistake.

Simon Wren-Lewis

Nu hänger allt på finanspolitiken. Avskaffa överskottsmålet!

2 juli, 2015 kl. 10:42 | Publicerat i Economics | Kommentarer inaktiverade för Nu hänger allt på finanspolitiken. Avskaffa överskottsmålet!

Riksbanken meddelar idag att man sänker reporäntan till minus 0,35 procent.

Kruxet är bara att det inte räcker med att sänka reporäntan.

nacksparr-utgiftstakVi måste också börja våga använda finanspolitiken. Att bara stå på ett ben gör det svårt att balansera. På två ben går det mycket lättare. För att få fart på ekonomin behöver vi både en penningpolitisk och en finanspolitisk dynamo. Det är med andra ord hög tid att skrota förlegade och kontraproduktiva överskottsmål och utgiftstak!

Räntesänkningen idag är mer än något annat ett kvitto på att den nyliberala åtstramningspolitiken nått vägs ände. Om den inte ersätts — och det snart — med en mer expansiv ekonomisk politik ser den svenska ekonomins framtid allt annat än ljus ut.

Penningpolitiken har nu nått vägs ände. Ska det bedrivas någon vettig ekonomisk politik i det här landet måste vi nu helt förlita oss på finanspolitiken.

Detta är dock ett megaproblem så länge regeringen håller fast vid det förfelade överskottsmålet. Med en fortsatt hög arbetslöshet och minst sagt knacklig tillväxt behöver vi kunna föra expansiv finanspolitik.

« Föregående sidaNästa sida »

Blogga med WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.