Magdalena Anderssons mumbo jumbo om Grekland

9 July, 2015 at 21:59 | Posted in Economics | Leave a comment

När Magdalena Andersson talar om vilka lärdomar från vår svenska 90-talskris som eurozonens krisländer bör dra är det en och samma fråga som ständigt kommer upp: budgetsaneringen. Och allt sedan 2010 har ledande svenska politiker upprepat sina beskäftiga råd till Grekland: Gör som Sverige gjorde på 90-talet! Undvik budgetunderskott! Ordning och reda, krona för krona! Även jag tycker att det finns lärdomar att dra. Men de skiljer sig från finansministerns.

stefanDen svenska 90-talskrisen var, liksom den globala finanskrisen 2008, en följd av den privata sektorns ansvarslöshet. Det var inte staten utan affärsbankerna som låg bakom de spruckna fastighets-bubblorna. Men visst hade regeringarna också ett ansvar för att ha underlåtit att strama åt under de goda tiderna. Den svenska statsbudgeten uppvisade åren före kraschen 1992 stora överskott. De gigantiska budgetunderskotten vi fick senare var en följd av krisen, inte dess orsak. På bara två år gick vi från ett budgetöverskott på 3,8 procent av BNP till ett underskott på 11,6 procent åt 1993. Sant är att till exempel Grekland hade ett budgetunderskott redan före krisen – ja, redan innan landet släpptes in i EMU – men det var ganska litet …

Minskad arbetslöshet kräver att det finns tillräcklig efterfrågan på varor och tjänster och därmed på arbetskraft. Att stora delar av Europa drabbats av massarbetslöshet beror inte på att medborgarna har blivit latare utan på att det saknas jobb.

Efterfrågan kan komma från den offentliga sektorn, den privata sektorn eller utlandet. I Grekland ser det inte ljust ut så länge staten tvingas spara, löner och pensioner sjunker och den internationella konjunkturen är svag. Är det av okunnighet som Magdalena Andersson låtsas som att fortsatt svältpolitik löser problemet med bristande efterfrågan och massarbetslöshet i Grekland?

Stefan de Vylder

De Vylder har — som vanligt — helt rätt.

Precis som i Sverige för tjugo år sedan är de grekiska budgetunderskotten till stor del ett resultat av att den offentliga sektorn mer eller mindre tvingats avbörda den privata sektorns skuldbörda, och därtill påtvingats en fullständigt utsiktslös åtstramningspolitik dikterad av euro-medlemskapet.

Det här vet vår finansminister mycket väl, men väljer — vilket framgick med önskvärd tydlighet när hon tidigare i kväll i Aktuellt med dumdryga standardfraser lekte Wolfgang Schäuble — att låtsas som om åtstramning skulle kunna leda Grekland ut ur sin brydsamma situation. Uselt, urbota uselt.

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.