NAIRU — en pinsam fläck på den ekonomiska professionens rykte

4 June, 2015 at 16:56 | Posted in Economics | Leave a comment

Det empiriska stödet för NAIRU-ansatsen är svagt, icke-robust och motsägelsefullt. Baker et al. (2005, s. 208) gör en noggrann granskning av flera prominenta studier som publicerats i välrenommerade internationella tidskrifter. De använder i flera fall originaldatamaterial för att reproducera de publicerade resultaten och finner att dessa är chockerande icke-robusta. fFörfattarna konstaterar att det finns en ”avgrund mellan den självsäkerhet med vilken argumenten för avreglering av arbets-marknaderna har förts fram och beläggen för att det är hos de reglerande institutionerna som felet finns”. ILO-ekonomerna Baccaro och Rei (2005, 2007) testar flera varianter av NAIRU-modeller och drar slutsatsen att deras statistiska analys ger ”mycket litet stöd för uppfattningen att det är möjligt att sänka arbetslösheten genom att helt enkelt göra sig av med institutionella rigiditeter”. Vidare, en meta-regressionsanalys av 24 publicerade NAIRU-studier drar slutsatsen att NAIRU (definierad som en unik och stabil utbudsbestämd jämviktsarbetslöshet) helt saknar statistisk grund och måste betraktas som empiriskt falsifierad (Stanley 2005). OECD har å sin sida reviderat sina NAIRU-estimat uppåt som ett svar på reces- sionen 2008/09, trots att det, teoretiskt betraktat, inte fanns några bra skäl till varför NAIRU skulle ha ökat. Det är således en rimlig slutsats att dra att dessa försök att estimera NAIRU (såsom en funktion av arbetsmarknadsregleringar) har blivit med Galbraiths ord ”en pinsam fläck på [den ekonomiska] professionens rykte” …

De dominerande skolorna i nationalekonomin accepterar inte vetenskaplig praxis, vilken vore att betrakta NAIRU-modellen som empiriskt falsifierad (och följaktligen förkasta den). Istället fortsätter de att dogmatiskt stå fast vid föreställningen att det är omöjligt att skapa full sysselsättning – och att det bästa vi kan åstadkomma är att pressa ned NAIRU genom att bryta ned välfärdsstaten och försämra löntagarnas sociala skyddsnät.

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.