När vinden vände

3 May, 2015 at 16:45 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

Efterkrigstidens inkomstutjämning till följd av beskattning, utbildningsreformer, löneutjämning och ökat kvinnlig arbetskraftsdeltagande förbyttes under 1980-talet i ökade inkomstskillnader. Sedan dess har förmögenheterna vuxit i takt och aktiemarknadens tillväxt har tydligt gynnat de kapitalägande grupperna. Bilden bekräftar detta och särskilt notabelt är alltså att toppens andelar idag är så höga även när vi inte räknar in realiserade kapitalvinster.

Vi behöver veta mera om vad som drivit fram denna utveckling. Arbete pågår med att förstå skattereformernas inverkan som under de senaste åren kraftigt minskat skatterna på kapitalinkomster, förmögenhet, fastigheter, arv och gåvor och nu senast företagares utdelningar.

Daniel Waldenström

reagan-thatcherAllt ändrades på 1980-talet. Jäpp. Undrar om Margaret Thatcher, Ronald Reagan, normpolitik, nyliberalism, avregleringar och “den enda vägens politik” kan ha varit med och “drivit fram denna utveckling” …

3 Comments

 1. Kära nån professorn! Raljera på det sättet över dessa enormt seriösa kollegor som tänker leva resten av sitt liv gott på att utreda detta. Jag har hört att det finns storleksordningen 20 miljoner från SNS för att verifiera att “trickle-down” får fart på samhällsekonomin. Eller?
  Det behövs mycket forskning, det behövs det, särskilt utanför Sundbyberg, där jag bor…

  • Sundbyberg? Nej, en stark adress ska de vara … 🙂

 2. Rising economic inequality between social classes can also be a matter of the housing problem, according to MIT guy Matthew Rognlie (for example see, http://www.mit.edu/~mrognlie/piketty_diminishing_returns.pdf).

  Ofcourse you can track evidences that neo-liberalistic politics á la Reagan & Thatcher have contributed to the current economic inequality, that has grown since the 80’s.

  I mean that there might be several factors behind the increased economic inequality that we experience … (housing and neo-classical politics are the big causes i guess)

  Still I wonder if they (Reagan, Thatcher and the the leading neo-classical economists like Friedman etc.) could foresee the result of their neo-classical political deeds that we now have to live with? (maybe not because they were using wrong type of glasses)


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.