Skolmatematik

30 Apr, 2015 at 12:06 | Posted in Economics | 1 Comment

Matematikundervisningen i den svenska skolan

matteÅr 1970
En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaden är 4/5 av priset. Hur stor är vinsten?

År 1980
En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaden är 16 kr. Var snäll och räkna ut vinsten.

År 2015
En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaden är 4/5 därav, vilket är 16 kr. Vinsten uppgår till 1/5, lika med 4 kr. Stryk under ordet ”potatis” och diskutera med din kamrat.

1 Comment

  1. Tyvärr har våra Högskolor blivit mer av utbildnings-enheter,inte primärt ett ställe att infånga kunskap.Men ni som kämpar på skall veta att ni har ett stort stöd av oss andra. Vi vill ju inte spä på fördumningen ännu mer via akademia!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.