Recept mot krisen

27 March, 2015 at 09:21 | Posted in Economics | Leave a comment

krisrubbeDet första rådet vid en finansiell härdsmälta är att det finansiella systemet bör repareras omedelbart. Det är hjärtat i marknadsekonomin. En finanskris kan inte hävas förrän kreditgivningen åter fungerar. Andra stimulansåtgärder blir till föga hjälp så länge som bankerna är förlamade …

Det andra rådet säger att de så kallade automatiska stabilisatorerna i den offentliga sektorns budget bör få verka i största möjliga utsträckning. Vid varje kris skjuter budgetunderskottet av sig självt i höjden som följd av växande offentliga utgifter för högre arbetslöshet och sjunkande skatteintäkter när konsumtion och sysselsättning krymper …

Detta andra råd kan synas enkelt och självklart. Men ingen svensk finansminister har öppet och helhjärtat vågat anamma principen att lämna över budgetspakarna till den finanspolitiska autopiloten, minst av allt vid djup kris. Ofta har man gjort tvärtom: dragit i den budgetpolitiska nödbromsen och stramat åt – och därmed förvärrat det ekonomiska läget …

Vår finanskris i början av 1990-talet demonstrerade den kritiska dynamiken på ett slående sätt. Då utmålades de automatiskt växande budgetunderskotten som tecken på ansvarslös och slapp finanspolitik – inte som tecken på väl fungerande stötdämpare. Experter från IMF på besök i Stockholm bidrog till den felaktiga tolkningen genom att rekommendera finanspolitisk åtstramning mitt under brinnande kris.

Förhoppningsvis finns det en bättre förståelse i dag. Även IMF har svängt, ångrat sin budgetsyn från 1990-talet och går nu ut med det allmänna rådet att inte strama åt. Budgetunderskotten måste få växa raskt under de närmaste krisåren för att hålla världsekonomin – liksom vår ekonomi – på rätt köl.

Lars Jonung

Hoppas nu att ordföranden i Finanspolitiska rådet erinrar sig vad professorn skrev …

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.