Signifikanta resultat är inte alltid signifikanta

3 Mar, 2015 at 16:15 | Posted in Statistics & Econometrics | Comments Off on Signifikanta resultat är inte alltid signifikanta

significant-p-valueTidskriften Basic and Applied Social Psychology beslutade nyligen att förbjuda p-värden i publicerade artiklar. Det finns mycket att säga om denna ganska drastiska åtgärd … men det står helt klart att det finns problem med att fokusera alltför mycket på p-värden. Särskilt problematiska är p-värden när den statistiska styrkan (power) är låg i kombination med publiceringsbias, d.v.s. att framförallt statistiskt signifikanta resultat publiceras (se tidigare inlägg om publiceringsbias). Om den statistiska styrkan är låg, kan låga p-värden i vissa fall snarare vara en garant för missvisande resultat än ett tecken på tillförlitlighet.

Robert Östling

Läsvärd artikel!

Yours truly har själv berört problemen med den överdrivna fixeringen vid p-värden här, här, här och här.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.