A-kassan och arbetslösheten

17 Nov, 2014 at 12:58 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on A-kassan och arbetslösheten

Arbetslöshetsförsäkringen har urholkats under en lång följd av år. Knappt var tionde heltidsarbetande har idag rätt till 80 procent av sin inkomst i a-kasseersättning …

A-kassaMen trots det uppenbara behovet av att åtgärda bristerna i försäkringen händer inget. En anledning tycks vara att regeringen har byggt sin version av arbetslinjen på ekonomiska teorier om att ekonomisk press på arbetslösa är en viktig del i jobbskapandet, att det måste löna sig bättre att arbeta eller omvänt, kosta mer att vara arbetslös …

Men hur väl håller dessa påståenden för en kritisk granskning?

Jag har inte lyckats hitta en enda vetenskaplig studie – från något land eller tidsperiod – som visar att en försämring av ersättnings-graden leder både till en uppgång i arbetskraftsdeltagandet och till en ännu större uppgång i sysselsättningen, så att arbetslösheten samtidigt faller … Mycket tyder på att det helt enkelt inte finns några sådana samband. Korrelationen mellan ersättningsgraden och arbetslösheten är i stort sett noll. Korrelationen mellan ersättningsgraden och sysselsättningsgraden (liksom arbetskrafts-deltagandet) är signifikant, men positiv, tvärtemot de teorier som regeringen och finansdepartementet utgår ifrån …

Med något enstaka undantag har estimerade löneekvationer inte lyckats belägga någon signifikant positiv effekt av arbetslöshetsersättningen på lönenivån.

Göran Zettergren

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.