Lars, Lars och Lars om bostadsbubblan

7 Nov, 2014 at 11:13 | Posted in Economics, Politics & Society | 8 Comments

Tydligen behöver man heta Lars här i världen. Professor Lars P Syll. Eller professor Lars Jonung, som nu intervjuas hos Schibsted/SvD. Och säger allt som behöver sägas och även sagts här på bloggen så många gånger.

Bostadsbubblan“Alla finansiella kriser sedan 800 år tillbaka har föregåtts av en längre period med kraftig kredittillväxt i kombination med låga räntor. Det är precis vad vi har sett i Sverige de senaste 15 åren. Vi bygger upp förutsättningarna för en framtida finansiell kris. Vi vet att den kommer, vi vet bara inte när.”

Professor Jonung klarar som alla borde av att se skillnaden på KPI-inflation och tillgångsprisinflation, där den senare är direkt ohälsosam och leder till bubblor och kommande kris.

“Det går inte att uppnå inflationsmålet om vi inte har finansiell stabilitet. Vi har idag inflation i Sverige, men inte konsumentprisinflation, som Riksbanken vill ha, utan tillgångsprisinflation, som Riksbanken inte vill ha.”

Tvärt om är inte en måttlig KPI-deflation något problem. Tvärt om skapar den välstånd och reala inkomstökningar. Det finns ingen som klagar på att TV-apparater, mobiltelefoni etc blir billigare. Utom Riksbanken, som försöker bekämpa teknikutveckling genom att sänka räntan …

Slutsatsen är att man ska läsa och lyssna på människor som heter Lars. Så länge de inte heter Lars E O Svensson, förstås.

Cornucopia

Added November 10: Lars E O Svenssons svar på Jonungs kritik.

8 Comments

  1. Vad hindrar att Lars EO Svensson och de andra utbildade ekonomerna tar sig hit och kommenterar? Är det längre avstånd till tangenterna för att ta sig hit än till ekonomistas, som får de utbildade i rationellekonomi att avstå pga alternativkostnaden?

  2. Lars har varit på Ekonomistas blogg och kommenterat förr se: http://ekonomistas.se/2011/04/07/stefan-de-vylder-nationalekonomi-for-vanstern/#comments
    Men som av en händelse så dyker i stort sett hela den samlade neoklassiska ekonom-eliten upp, som en man, och påstår Lars är oförskämd som vågar hysa tvivel om denna skolas axiomatiska grundantaganden.Så jag vet inte vad en sådan tröttsam “kommentarsfälts-debatt” skulle tjäna till.Om samtal skall bli möjligt så bör man åtminstone vara enig om vad man diskuterar.
    Förresten måste Ekonomistas gänget bli bättre på använda korrekta statistiska mått,de har en faslig ovana blanda ihop äpplen och päron och bolla med dom å det vildaste.De är ju roligt att leka med siffror,men det får ju INTE bli ett huvudsyfte när man diskuterar viktiga frågor.Jag rekommenderar dom att läsa detta av Tage Danielsson http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/6869_86-87_4.pdf

  3. Men syll, om det nu är så att du och den här curnocopia – som också ropat “bostadsbubbla” i 15 år – så uppenbart har rätt, kan du inte försöka övertyga oss? Eller ännu bättre, försök att övertyga oss genom att argumentera med svensson på ekonomistas. Du vet att han kommer svara och du vet att du kommer bli bedömd utifrån fakta av utbildade ekonomer. Då är det inte så roligt längre. Roligare att skriva något billigt om Krugman eller skrika bostadsbubbla. Då samlas internetekonomerna.

  4. Att du inte vågar konfrontera Lars EO Svensson på ekonomistas är rätt talande..

  5. Jag tycker den här konflikten mellan Lars & Lars är ganska överdriven. Svenssons främsta poäng är ju att styrräntan inte är rätt verktyg för att förhindra en bubbla på bostadsmarknaden och det är ju inte så konstigt i och med att det är penningpolitik det han huvudsakligen håller på med. Jonung vill ju fortfarande ha politiska förändringar som slopade ränteavdrag, avskaffad hyresreglering etc. Och utan förändringar i regelverket lär ju styrräntan få höjas ganska kraftigt givet att prisökningarna på bostadsmarknaden även pågick när ränteläget var ganska mycket högre. Onödigt mycket käbbel om en räntesats när vi haft en regering som de senaste mandatperioderna kört stenhårt på en massa bostadsrelaterade subventioner…

  6. Reblogged this on Min blogg.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.