Friedman och den ‘naturliga’ arbetslösheten

5 Nov, 2014 at 09:15 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on Friedman och den ‘naturliga’ arbetslösheten

Som väl ingen kunnat undgå i ekonomkretsar har det varit många synpunkter på “jämviktsarbetslösheten” sedan Uppdrag Granskning sände sitt program Jobb-bluffen.

Tyvärr har det mesta av “debatten” bestått av tämligen ovederhäftiga och magsura kommentarer från Riksbanksledamöter och andra etablissemangsekonomer.

jobbluffen

Detta förvånar föga med tanke på det tankegods dessa bär med sig i form av Friedmanska idéer om den naturliga arbetslösheten och senare nyklassiska och nykeynesianska diton om NAIRU.

Mer förvånande är väl då att de som man kanske kunde tro skulle stå för alternativen tydligen fullständigt kapitulerat för den nationalekonomiska ortodoxin.

Jag skrev om detta för några veckor sedan, men nu har glädjande nog även andra reagerat:

Varför envisas med en ”tankeram” som pekar ut arbetarrörelsens segrar som hinder? Varför streta vidare på en politisk spelplan som ger den som vill förändra ekonomin utifrån mer verklighetsförankrade och progressiva insikter en rejäl uppförsbacke? …

Idén att a) det finns en specifik lönenivå som skapar ”jämvikt” i ekonomin, b) detta extatiska tillstånd kan förnimmas genom inflationstakten, samt c) full sysselsättning definieras genom inflationstaktens stabilitet, är inget som faller sig naturligt att göra till ett politiskt hjärtebarn. Den kommer från doktrinär nationalekonomi, och har rötterna hos en av nyliberalismens fäder, Milton Friedman.

Enkelt uttryckt kan man säga att teorin pekar fram mot arbetslösheten som ett problem som uppstår när marknader hindras av verkligheten från att bete sig som i idévärlden. En ”naturlig” arbetslöshet finns alltid – Friedman använder en lik-nelse om att det alltid kan finnas någon kvarbliven skjorta på hyllan i en affär …

Som många andra nationalekonomiska trossatser står sig denna inte så stadigt i mötet med empiri. Ändå spelar den stor roll i praktisk politikutformning …

Nu har vi haft val, Anders Borg har lämnat rodret. Redan innan det hade Moderaterna tagit bort webbsidan med sin definition av full sysselsättning. Och det blir förhoppningsvis en del andra innebörder som från och med nu kopplas till begreppet ”reformarbete”. Men någon grundläggande uppgörelse med sättet att tänka kring arbetslösheten är tyvärr inte att vänta i första taget på Finansdepartementet och närliggande institutioner.

Till och med LO-ekonomerna tycks ha vänt taggarna utåt, som man kunde se när SVT:s Uppdrag Granskning – möjligen alltför förenklat – ville peka på problemen med denna konsensus, i reportaget ”Jobb-bluffen”. Det är svårt att bedöma vad jämviktsarbetslösheten egentligen är, men den fungerar som ”tankeram”, resonerar man hos LO-ekonomerna.

Vänd på saken! Varför envisas med en ”tankeram” som pekar ut arbetarrörelsens segrar som hinder? Varför streta vidare på en politisk spelplan som ger den som vill förändra ekonomin utifrån mer verklighetsförankrade och progressiva insikter en rejäl uppförsbacke? Ett brett samtal runt dessa frågor vore det svenska samhället i allmänhet och arbetarrörelsen i synnerhet väl betjänt av.

Ali Esbati

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.