Svenskar höga på hus

8 Oct, 2014 at 09:30 | Posted in Economics | 4 Comments

Inflationsjusterat-Fastighetsprisindex

Trots finanskris och oro över euron verkar det som om svenskarna fortsätter att låna mer och mer för att köpa bostäder – och ytterligare spär på den reala skuldvolym som bara under de senaste femton åren ökat med över 60 %.

Varje sansad bedömare inser att detta är problem som måste lösas innan bostadsbubblan spricker. I annat fall är det hög risk för att låt-gå-politiken kommer att gå igen som svinhugg – och då är det de arbetslösa, bostadslösa och skuldsatta som får ta smällarna.

Hushållens skuldsättning bottnar främst i den ökning av tillgångsvärden som letts av ökad långivning till hushållen och den därav uppkomna bostadsbubblan. På lång sikt är det självklart inte möjligt att bibehålla denna trend. Tillgångspriserna avspeglar i grunden förväntningar om framtida avkastning på investeringar. Om tillgångspriserna fortsätter öka snabbare än inkomsterna blir effekten ökad inflation med vidhängande nedjustering av tillgångarnas realvärde.

hushållsskulder 2014
Källa: SCB och egna beräkningar

Med den skuldkvot vi ser hushållen tagit på sig riskerar vi få en skulddeflationskris som kommer att slå oerhört hårt mot svenska hushåll.

Det är djupt bekymmersamt att svenska hushåll är beredda att ta på sig så stora lån som man gör idag. Det är hög tid att den nästan exponentiella skuldsättningsutvecklingen bromsas. I annat fall kan drömmen om ett eget boende mycket väl visa sig bli en mardröm.

År 1638 kunde priset på en tulpanlök i Nederländerna vara så högt att det motsvarade två årslöner. Och hushållen var övertygade om att priserna bara skulle fortsätta att öka och öka. Som alla andra bubblor sprack dock även denna bubbla – ”tulpanmanin” – och lämnade mängder av utblottade och ruinerade människor efter sig. Liknande ting utspelade sig i exempelvis Mississippibubblan år 1720 och i IT-bubblan för tio år sedan. Hur svårt ska det vara att lära av historien?

Som Cornucopia visar i nedanstående diagram har reala bostadsrättspriser stigit med nästan 900 % de senaste 30 åren! Om detta inte är en bubbla vet jag inte vad som skulle kunna vara det. Men det kanske är bäst att fråga L E O Svensson först …
 
index_realt_villor_br_1952-2013

Det är minst sagt skrämmande att bostadsbubblan bara fortsätter att växa. När den väl spricker – vilket den gör – blir krisen desto värre.

4 Comments

 1. Jag är benägen att hålla med om risk för bubbla som kan spricka. Det som förbryllar mig är dock att ekonomer av facket verkar ha så fundamentalt olika syn på frågan. Varför?

  Så sent som igår stod dessutom en professor i internationell ekonomi i Aktuellt och påstod att om man avser bo en längre tid i Stockholm behöver man inte vara så bekymrad för ett ev. prisras (som han iofs inte trodde på) – för “då blir det billigare att köpa en annan bostad”. Menade han alltså att detta med att kunna bli “bolånetorsk” är en myt?

 2. PS: läget i Stockholm kan ses på http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/rapport-2014-12.pdf sidan 41. Glappet mellan behov och verkligt läge är enormt.

 3. Det är ju möjligt. Men tror du inte en del av den här absurda prisökningen åtminstone delvis drivs av vanlig tillgång och efterfrågan? Dvs att nästan inget har byggts sedan 1993?

  Folk måste ju bo nånstans. Och om hushållen blir fler medan bostäderna inte blir det tvingas ju folk bjuda över varandra.

  Vi håller på att sälja vår bostad just nu (med god förtjänst, inget tvivel om det), och mäklarna är bekymrade. Efterfrågan är enorm medan utbudet sjunker. Självklart går priserna upp.

  • Jo men visst handlar det till stor del också om utbud och efterfrågan. Självklart.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.