Höj lärarlönerna!

23 Mar, 2014 at 20:17 | Posted in Education & School | Comments Off on Höj lärarlönerna!

Källa: SCB, LR och egna beräkningar (KPI 1949 = 100)

I en ny rapport visar Lärarnas Riksförbund att Sveriges lärarlöner ligger lågt ur ett interna­tionellt perspektiv. Svenska lärares möjligheter att göra lönekarriär är dessutom påfallande små. Lönerna är så låga att det för  de flesta lärarstudenter är en förlustaffär att utbilda sig  till lärare. Lärarnas Riksförbund kräver därför “en tydlig uppvärdering av lärarnas löner” genom

•Höjda ingångslöner

•Högre lönenivå för lärarkollektivet

•Fler statliga karriärtjänster

•Riktade statsbidrag för att höja lärarlönerna

Alla dessa åtgärder är behövliga och bra. Men jag tror därutöver också att det är viktigt för de som vill bli lärare att de också får “råg i ryggen” genom att — som inte minst McKinsey-rapporten underströk — söka i hård konkurrens där bara de bästa antas (vilket förutsätter, så klart, att läraryrket åter blir attraktivt, med bra arbetsvillkor och en ordentlig lön). Och inte som idag, då man ser allt för många exempel på lärarstudenter som i brist på annat sökt sig till en utbildning där konkurrensen är lika med noll. Den typen av antagningar växer ingen av.  I början på 1980-talet fanns det nästan åtta sökande per plats på lågstadielärarutbildningen. Idag är det en sökande per plats på grundlärarutbildningen. Landets lärarutbildningar har svårt att rekrytera studenter till befintliga utbildningsplatser. Detta är en samhällskatastrof som vi borde tala om. I en värld där allt hänger på kunskap är det på sikt avgörande för svensk ekonomi att åter göra läraryrket attraktivt.

Höjda lärarlöner är inte en tillräcklig förutsättning för att vi åter ska få en svensk skola av världsklass. Men det är en nödvändig förutsättning! Och omfattande skolforskning har övertygande visat att det kommunala huvudmannaskapet är en av de viktigaste orsakerna bakom lärarlönernas och den svenska skolans kräftgång de senaste decennierna.

De politiska partierna måste droppa sina ideologiska skygglappar och inse att en och annan helig ko måste slaktas om vi ska få rätt på svensk skola. Ska läraryrkets attraktionskraft upp är höjda löner ett måste! Ska det vara så svårt att begripa? Det finns inga gratisluncher. Vill vi ha en svensk skola i världsklass så måste det få kosta. Höj lärarlönerna. Och låt lärarna få vara lärare. För Sveriges ekonomi. Och för Sveriges framtid.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.