Inför moratorium för nedläggelser av järnvägar

11 March, 2014 at 09:54 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

järnvägInför ett moratorium för arbetet med banned-läggningar och satsa också på regionala banor för att motverka den ökande regionala obalansen. De flesta politiska par­tier säger att man vill minska de miljö- och klimatfarliga bilavgaserna och att företagsamhet ska kunna växa i hela landet. Näringslivet efterlyser olika transportalternativ för att kunna välja de mest ekonomiska och miljö- och klimatvänliga och då är järnvägen en viktig del.

Miljörörelsen har i decennier efterlyst en upprustad järnvägstrafik inklusive en samordning av information, biljettpriser och tidtabeller. Det har emellertid blivit precis tvärtom.

Många åker tåg och de har liksom näringslivet i decennier noterat vanskötseln av järnvägen. Nu planeras nya bannedläggningar och försämrad tågtrafik. Trafikverket arbetar för ökad vägtrafik med inte minst fler tunga transporter på ­vägarna och hindrar utveckling av järnvägen genom bland annat nya bannedläggningar.

Trafikverket beslutade 18 februari att upphöra med banunderhåll och alltså fortsätta nedläggningsprocessen för åtta banor …

På 1860-talet stod staten för en framsynt järnvägspolitik och ledande politiker insåg värdet av långsiktiga investeringar. Nu tycks det vara precis tvärtom. En ny politisk medvetenhet krävs och då gäller det att först besluta om moratorium för ­ytterligare bannedläggningar. Gör det och gör det nu!

Hans Albin Larsson   Lars Pålsson Syll   Jan Du Rietz   Göran Sandström

Advertisements

2 Comments

  1. Kan man också införa ett moratorium på motorvägar vore det ännu bättre. Det är dags för en modernare syn på transporter rent allmänt.

  2. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har nyligen hävdat att olyckliga trafikbeslut ofta bygger på en stark nationell enighet om att gynna tågtrafik av miljöskäl (Skog & Framtid, nr 1, 2013).Tunnelprojektet i Hallandsåsen är det kanske bästa (eller snarare sämsta) exemplet. Deltar just nu i ett lokalt opinionsarbete för att förhindra att Stockholms landsting drar en järnväg till Arlanda över ett kulturlandskap som aldrig kan komma att återställas. Projektet är dessutom samhällsekonomiskt olönsamt och tekniskt föråldrat. För persontrafik är biogasbussar oftast ett minst lika bra alternativ ur miljö- och samhällsekonomisk synvinkel. Det är också förhastat att framhålla bilismens miljönackdelar i de tidsperspektiv som är aktuella vid infrastrukturella investeringar. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla (billiga) hybrid- och elbilar. Hur långt har man inte kommit om 20-30 år?


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.