Hur länge ska vi tillåta giriga storbanker att sko sig på oss?

19 Feb, 2014 at 20:35 | Posted in Economics, Politics & Society | 2 Comments

bankDe fyra stor-bankernas rekordvinster på nära 92 miljarder kronor har upprört många. I en stillastående svensk ekonomi tjänar en liten del stora pengar på alla andra. Men hur går det till? Det finns två delar av bankernas verksamhet som skapar övervinsterna. Den första kallas räntenetto. Den andra avgifter. Bägge betyder att pengar flyttas från de som har lite, till de som har mer …

Tillsammans gjorde bankerna förra året ett räntenettorekord på 116 miljarder kronor. Det här är pengar man får ta in utan att egentligen göra något för dem. Det är bara skillnaden mellan kostnaden för banken när folk sparar och intäkten när folk lånar …

Bankerna höjer räntenettot för att man kan. Inte för att det behövs.

Den andra stora intäktskällan är avgifter. På betalkort, på lån, på flytt av lån, på kontantuttag, på betalning – ja, på att kunderna existerar …

Det digitala samhället har gjort att det mesta kan skötas via datorn eller mobilen. Att avgifterna då samtidigt kan öka för banken säger något om den maktlöshet kunderna står inför.

Avgifterna stiger medan bankens insats minskar.

Räntenettot är politiskt oreglerat i Sverige … Politiskt motiveras den här friheten med att konkurrensen mellan banker om kunderna ska sänka kostnaderna. I verkligheten gäller motsatsen. Bankerna tar ut övervinster gemensamt. För att de kan. Och för att de får.

Johan Ehrenberg & Sten Ljunggren

[h/t Jan Milch]

2 Comments

  1. Förklaringen ”girigbukar” är förstås ett stickspår, en enkel avledningsmanöver.

    Genom ett antal politiska beslut har skatteintäkterna flyttats till över den parasitära banksektorn, från den offentliga sektorn enligt följande schema.

    Genom avskaffandet av fastighetsskatten, jobbskatteavdrag mm har de bankintressanta hushållens betalningsförmåga ökat – höjt lånemarginalerna. Detta har finansierats genom att ta från hushåll utan intresse för bankerna (överflyttningen har skett genom ökning av allmänna löneavgiften med ungefär 4,5 % sedan 2006, dvs. i runda slängar 60 miljarder kr per år, inom ramen för i stort sett oförändrade sociala avgifter). Ombildning till nya bostadsrättsföringar har gett bankerna ytterligare möjligheter att tjäna pengar på luft, i stort sett.

    Klart att bankernas största vän sedan kan tillåta sig lite populärt munväder ibland – alla vet att inget mer händer!

  2. One question that has been in the air for quite many years is endogenous money. I recently wrote an accounting based analysis on how to create such a beast. This money out of thin air is one central basis for present outgrown position of financial institutions. It’s surprisingly difficult to extend a loan without creating it for at least some limited time. For all those T accounts see http://olliranta.wordpress.com/endogenousmoney/


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.