Maktelitens inkomstutveckling

18 Feb, 2014 at 11:21 | Posted in Economics, Politics & Society | 2 Comments

Maktelitens genomsnittliga inkomster före skatt jämfört med en industriarbetares motsvarade 16,8 industriarbetarlöner 2012. Det innebär att maktelitens relativa inkomster har legat på samma nivå de senaste 3 åren …

christinDen inkomst som vi mäter för makteliten är arbetsinkomst samt inkomster från kapital och näringsverksamhet. År 2012 var den genomsnittliga sammanräknade inkomsten före skatt i makteliten 5,5 miljoner kronor, att jämföra med en genomsnittlig industriarbetarlön på 328 000 kronor.

År 1950, denna undersöknings första år, var maktelitens genomsnittliga inkomst 11,1 industriarbetarlöner. Det år när skillnaden i inkomster mellan maktelit och industriarbetare var som minst, 1980, var maktelitens genomsnittliga inkomst 4,9 industriarbetarlöner …

Jämställdheten går mycket långsamt framåt i den ekonomiska makteliten. Före år 2000 fanns inte någon kvinna i denna grupp och 2012 är enbart tre av näringslivets 50 ledande chefer kvinnor …

Den genomsnittliga inkomsten för kvinnorna i hela makteliten är 2012 cirka 32 procent av männens. Andelen har varit på denna nivå efter år 2004 då den var 45 procent. Samtidigt som antalet kvinnor inom makteliten ökar något så fortsätter männens inkomster att vara betydligt högre.

Landsorganisationen i Sverige

[h/t Jan Milch]

Och enligt nyreviderade data från SCB har utvecklingen av disponibel inkomst per konsumtionsenhet (exklusive kapitalvinst efter deciler, samtliga personer 1995-2010, medelvärden i tusen kr per k.e. i 2010 års priser) de senaste åren sett ut så här:

Och ännu värre är det om man tittar på förmögenhetsutvecklingen. Utvecklingen vittnar i mycket om klassamhällets återkomst. Undrar just vilken roll sänkta skatter för de som tjänar mest och minskade ersättningar för låginkomsttagare, sjuka och arbetslösa spelat …

2 Comments

  1. à mon égard
    Cou, cou regarde!
    à leur égard
    très peu du regarde!
    Bon Dieu! je suis Christine Lagarde (he, he)

  2. Av allt att döma är de sänkta skatterna – främst den underbara nattens avkomma – huvudorsaken både till pauperisering och tilltagande rentiärklass. Jag skrev lite om samvariationer och orsaksammanhang för knappt ett år sedan. http://www.fredtorssander.se/fredpress/2012/05/28/fattiggorandets-metod-b/


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.