Det avreglerade järnvägssystemet har havererat — tillsätt en kriskommission!

28 Jan, 2014 at 12:41 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

Yours truly har idag — tillsammans med bl. a. Jan Du Rietz, Sven Jernberg och Hans Albin Larsson — en artikel i Götborgs-Posten om det svenska järnvägseländet:

L-TRAFIKVERKET2_0 Staten har ”satsat” ett par miljarder kronor i dagens penningvärde på att lägga ned och riva banor, triangelspår och mötesspår, vilket minskat järnvägens kapacitet och gett ett stelt och störningskänsligt trafiksystem. Det har ihop med ofta misskötta och olämpliga tåg och otillräcklig redundans i tekniska hjälpsystem gett inställda och försenade tåg vilket blir kostsamt för resenärerna, näringslivet och samhället. Alla problem gör dessutom att allt fler kunder flyr tågtrafiken.

Bildandet av Trafikverket hotar bli dödsstöten för järnvägen. Verket har fått ett för en myndighet omöjligt politiskt uppdrag när det gäller att välja mellan väg och järnväg. Trafikverket har inte heller uppgiften att restaurera järnvägssystemet och saknar dessutom kompetens för detta.

En kriskommission med extraordinära befogenheter som kan koncentrera sig på järnvägens problem krävs. Regeringen bör bland annat kalla in experter från fungerande ”järnvägsländer” för att klara en nödvändig omstrukturering av hela järnvägssystemet.

2 Comments

  1. […] Pålsson Syll har på sin blogg för några dagar sedan berättat att han tillsammans med ett antal tunga namn i en artikel i GP vill ha en åtgärder […]

  2. Det var en bra artikel i AB om järnvägen:
    http://www.aftonbladet.se/kultur/article18204075.ab

    Underhållet har försämrats genom att pengarna försvinner i den nya byråkratin. I Aristoteles Athen var de som gjorde jobbet inte ens medborgare och jag tror vi fått en släng av sjukan söderifrån. Antalet informatörer på Trafikverket är fler än antalet anställda på SvDs inrikesredaktion som någon sa.

    Bra initiativ med artikeln!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.