Svensk högskola i utförsbacke

25 Nov, 2013 at 10:11 | Posted in Education & School | Comments Off on Svensk högskola i utförsbacke

Spelar utbredd slapphet någon roll? Tja, om meningen med högre utbildning är att bidra till en intellektuell och yrkesmässig kvalificering av befolkningen och ge studenterna en kognitiv skjuts uppåt krävs nog kursinnehåll och arbetsinsatser som i alla fall för normalstudenten – illa förberedd av svaga grund- och gymnasieskolor – skulle motivera snarare över 40 än dryga 20 timmars studieinsats per vecka.

acadNyligen publicerades en amerikansk studie, ”Academically Adrift”, som visade att cirka 40 procent av alla högskolestuderande ej förbättrades intellektuellt av sin utbildning. Man kan ifrågasätta om denna är meningsfull för alla dessa. De lär knappast få arbeten i linje med vad deras utbildningsbevis förespeglar. Läget är knappast mycket bättre i Sverige …

Många universitets- och högskoleledningar tycks mest intresserade av genomströmning och av att få allt att se formellt bra ut i förhållande till UKÄ och andra intressenter. Samt att undvika konflikter. Som en före detta rektor jag pratade med sade, så var man medveten om svaga studieinsatser inom många ämnen och institutioner men det gjorde man inget åt – för känsligt att ta tag i, var motivet. Låt-gå-mentalitet odlas …

Det sagda betyder naturligtvis inte att nöjda studenter, resurser, bra pedagogik eller arbetslivsrelevans skall förringas. Dessa är självklart viktiga men (över-) betonas redan starkt. Och nöjdhet kan ej kompensera för högskolans kärnuppgift: att utveckla intellektuell förmåga. Och det kräver ett inte alltför lättuggat innehåll och en hel del arbete. De högskoleledningar och -lärare som inte kan eller vill ta ansvar för detta bör kanske göra något annat i stället.

Allt fler genomskådar troligen högskolans utförsbacke. Den är en del i en utbildning i förfall. Högskolans legitimitets- och statuskris väntar om hörnet. Förhoppningsvis är det fortfarande tid vända utvecklingen.

Mats Alvesson

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.