Lars E. O. Svensson har kommit på bättre tankar

23 Sep, 2013 at 15:11 | Posted in Economics | 1 Comment

Som yours truly påpekade i en artikel förra veckan gjorde den nyligen avgångne Riksbanksledamoten Lars  E. O. Svensson det lite väl — vilseledande — lätt för sig när han argumenterade att de svenska hushållens — enkannerligen — bolånerelaterade skulder på aggregerad nivå inte var något problem och därför inte heller någon anledning för Riksbanken att fortsätta hålla fast vid en högre styrränta av det skälet.

Uppenbarligen har Svensson tagit intryck av kritiken och återkommer nu med en ny artikel där han — mindre vilseledande — resonerar utifrån disaggregerade data.

Bra — och då bortser jag från den lätt löjeväckande dimridå han lägger ut i form av jämförelser mellan hushålls och bankers bruttosoliditet — och definitivt ett steg i riktning mot att öppna upp för en verkligt intressant diskussion. Alea jacta est!

1 Comment

  1. Rising wealth-to-income ratios, inequality, and growth
    http://www.voxeu.org/article/capital-back#.UkOfO04-VHY
    Thomas Piketty, Gabriel Zucman, 26 September 2013

    “According to many measures, inequality has been increasing in the developed world and is now approaching prewar levels. Income inequality does not tell the whole story. This column documents the increase in the ratio of private wealth to national income. This macroeconomic change, precipitated by slowing GDP growth, exacerbates the problem of wealth inequality and makes the economy more susceptible to bubbles.
    Beyond inequality, the return of high wealth-to-income ratios has important implications for financial regulation. According to our computations, the wealth-to-income ratio reached 700% at the peak of the Japanese bubble of the late 1980s, and 800% in Spain in 2008-2009 . Bubbles are potentially more devastating when the total stock of wealth amounts to six to eight times national income rather than two to three times. Monitoring wealth-to-income ratios may help detect such bubbles and strikes us as important for designing appropriate financial and monetary policies.”


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.