Yours truly i intervju

7 May, 2013 at 08:05 | Posted in Varia | Comments Off on Yours truly i intervju

JÖNKÖPING – FOLK. En intervju med Lars Pålsson Syll, professor.egobild

Du har skrivit en bok om ekonomen John Maynard Keynes. Vad var det stora med honom?

– Keynes gjorde upp med laissez-faire-ideologin inom nationalekonomin och visade att samhället kan behöva gripa in för att skapa sysselsättning. Hans betonande av att verkligheten genomsyras av genuin osäkerhet (och inte av kalkylerbar risk) har också haft stor betydelse för min syn på ekonomi.

När Sverige skulle ta ställning till EMU, var du en aktiv motståndare. Nu när du kan summera vad som har hänt, vad kan du då ge för kommentarer?

– Att utvecklingen tveklöst visat att vi hade rätt! Ett ja till EMU strider mot all ekonomisk klokskap och även vanligt sunt förnuft. Följdriktigt är det idag inte mer än var tionde som i Sverige förespråkar ett svenskt medlemskap I EMU

Non-profit tog LO ställning för, medan Socialdemokraterna tagit ställning för en modell med begränsat vinstuttag. Vad är dina kommentarer till det?

– Här är jag odelat på LO:s sida. Överväldigande forskning – för att inte tala om verkligheten i form av Carema-skandaler och friskoleplundrare – visar att vinst och kvalitet i skattefinansierad skola och omsorg inte går ihop.

Arbetarnas Bildningsförbund fyllde 100 år förra året och är nu inne på sitt 101:e år. Folkbildningen är stark i Sverige. Vad står ordet folkbildning för?

– En vilja att i gemenskap med andra människor bejaka vår omättliga lust att lära och bilda oss; vetgirighet, nyfikenhet.

Om du skulle beskriva ABFs roll då, nu och i framtiden, hur gör du det?

– Att i ett samhälle som bygger på kunskap bana vägen för att ALLA ska kunna ta del av framtiden.

Centerpartiet vände på bladet och tog fram Annie Lööf. Vad tycker du om den kovändingen?

– Det sämsta man kunde ha gjort. Lööf har fullständigt kört ett en gång respekterat parti i botten. Det är obegripligt att en nyliberal, tyckmyckentrutad, floskulös, Ayn Rand och Margaret Thatcher dyrkande broilerpolitiker idag kan sitta och styra över ett parti som letts av giganter som Hedlund och Fälldin. Monstruöst och sorgligt.

Var det bättre under Maud Olofssons tid?

– Med eftertryck – nej! Det var Olofsson som påbörjade partiets kräftgång in i nyliberalism och sålde ut partiets själ.

Jönköpingssonen Dag Hammarskjöld var en fredens man. Hur skulle du med tre ord kunna beskriva hans livsgärning?

– Imponerande engagerande förebild.

Finns det barnfattigdom i Sverige?

– Utan tvekan.

Hela 780 miljoner människor i världen får inte vatten varje dag. Vad får det dig att tänka på?

– Att det är fullständigt oacceptabelt och i hög utsträckning faktiskt beror på att marknadsfundamentalister inte begriper att vatten precis som luft är något som tillhör oss alla och inte ska fördelas utifrån monetära förutsättningar. Jag var på en internationell konferens för några år sedan, och det grep mig starkt när en sydafrikansk delegat berättade att han numera fick fråga middagsgäster vad de skulle göra på toaletten, just på grund av att vattentillförseln var så erbarmligt undermålig sedan vattenförsörjningen privatiserats. Sådana erfarenheter ger perspektiv för en akademiker som annars mest tänker på det här i teoretiska termer.

Vilka goda råd vill du ge till högskolan i Jönköping för att få en positiv framtid?

– Satsa på gott ledarskap. Jag arbetade själv vid högskolan i fem år i början på 2000-talet och såg då hur ett dåligt ledarskap kunde köra en annars god verksamhet i botten.

Har du någon dröm?

– Att politiker idag slutar upp med sin huvudlösa besparingspolitik och börjar tillämpa en mer Keynes-influerad ekonomisk politik. I annat fall är jag rädd för att den ekonomiska krisen kommer att fortsätta förvärras och att vi snart är tillbaka i ett läge som påminner om den stora depressionen.

Hans Mannefred

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.