Friskolorna och segregationen

26 Mar, 2013 at 14:12 | Posted in Education & School | 13 Comments

Förre chefredaktören och friskoleivraren Hans Bergström hade häromdagen en synnerligen illa underbyggd artikel på newsmill där han påstod att svenska friskolor minskar segregationen.

Sten Svensson – tidigare chefredaktör på Lärarnas tidning – svarar på detta grodors plums och ankors plask med ett välargumenterat inlägg i dagens newsmill:

segregeringUnder sin tid som chefredaktör för Dagens Nyheter bedrev Hans Bergström en exempellös svartmålning av den svenska skolan. Den var slapp, flummig kunskapsfientlig och usel på alla upptänkliga sätt …

Nu har vi precis den skola som Bergström har strävat efter och ändå är det inte bra. Elevresultaten faller och allt flera forskarrapporter visar att den svenska skolan är på väg åt helt fel håll …

Bergström försöker bevisa att den svenska skolan inte är segregerad och att segregationen inte har ökat på grund det fria valet och de fristående skolorna. Han talar mot bättre vetande.

I Skolverkets rapport om skolans likvärdighet, som kom förra året, kan man läsa:

”Spridningen mellan skolors genomsnittliga resultat har ökat markant. Mellanskolsvariationen, det mått som används för att beskriva hur mycket resultaten skiljer sig mellan olika skolor, har från en i ett internationellt perspektiv låg nivåer mer än fördubblats sedan slutet av 1990-talet. 2011 låg mellanskolsvariation på över 18 procent enligt betygen. De internationella PISA-undersökningarna visar på samma utveckling. Även spridningen i resultat mellan elever har ökat men inte i samma omfattning som ökningen mellan skolor.” (Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Rapport 374. 2012.)

Enligt skolverket har de ökade skillnaderna flera orsaker. En del förklaras med att eleverna är segregerade efter socioekonomiska grunder och en annan del förklaras av att eleverna segregeras efter grunder som inte syns i statistiken.

”Skolorna verkar däremot bli mer och mer segregerade efter egenskaper som inte visar sig i den vanliga statistiken, till exempel att mer studiemotiverade elever (oavsett socioekonomisk bakgrund) i större utsträckning tenderar att utnyttja det fria skolvalet och söka sig till skolor där det finns många andra studiemotiverade elever. På så sätt blir eleverna mer sorterade efter resultat och dolda egenskaper än efter konventionella mått på socioekonomisk bakgrund.”

Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats och att ”Valfrihets- och decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet har med stor sannolikhet bidragit till denna utveckling även om andra faktorer också kan ha spelat en viss roll.”

Efter sin tid som chefredaktör för Dagens Nyheter har Hans Bergström varit verksam inom friskolebranschen som delägare i ett skolbolag. Han tillhör därmed den grupp som tjänar pengar på en segregerad skola. Skolbolagens vinster kommer till stor del från att de har låg lärartäthet. Om aktiebolagsskolorna, trots låg lärartäthet, har hyfsade elevresultat beror det på att de har ett positivt elevurval. Eleverna har i större grad välutbildade föräldrar som kan stötta sina barn på olika sätt. Som skolverket visar ovan får de också välmotiverade och försigkomna elever som inte har välutbildade föräldrar. Skulle bolagsskolarna ha samma elevunderlag som en ordinär förortskola vore det omöjligt att få goda elevresultat med låg lärartäthet. Skolbolagens vinster kräver således en positivt segregerad skola och vinsterna driver på skolsegregationen.

Hans Bergström kritiserade hårt den gamla sammanhållna och likvärdiga skolan och hans mål var att avskaffa den. Nu är det genomfört och den likvärdiga skolan är avskaffad. Det har varit bra för Hans Bergström och friskolebranschen som kunnat tjäna pengar på systemet men för skolan och eleverna har utvecklingen varit katastrofal.

När det gäller frågan om friskolornas effekt på den svenska skolans kvalitet pekar yours truly i en artikel på Skola och samhälle (längre version här) att det mesta av forskningen tyder på att det inte går att fastslå att friskolorna haft en positiv inverkan.

Så segregationen ökar och kvaliteten ökar inte – vad ska vi då ha friskolorna för? Att bolagsskolornas ägare och direktörer skor sig på våra skattepengar är räcker inte som argument.

13 Comments

 1. […] Bloggkollegan Pålsson Syll har sällsynt god koll på skolsystemet, av flera skäl. Nu senast (igår) hade han ett utomordentligt belysande inlägg här. […]

 2. “Att bolagsskolornas ägare och direktörer skor sig på våra skattepengar är räcker inte som argument.”

  Jo, det är väl just det det gör! Gammal fin högerpolitik…

  För övrigt heter jag också Bengt, men jag vill inte på något sätt kopplas ihop med min namne i detta kommentarsfält, inte ens om det är till min fördel. Jag råkar ha förmågan att se på hela skolsystemet, inte bara mina egna ungar eller några jag känner som det det har gått bra för.

  • Ja, nu var det väl inte så friskolereformen var tänkt att skolorna skulle köpas upp av riskkapitalister med säte på caymanöarna.

   Men, hellre friskolor än som tidigare där föräldrarnas plånbok bestämde var man kunde bo och i vilka skolor barnen skulle gå!

   • Du har problem med verklighetsuppfattningen, eftersom det naturligtvis fortfarande är föräldrarnas plånbok som bestämmer var man “kan” bo. Således har ingenting ändrats på det området. Men tidigare var det ett extremt undantag att föräldrar, oavsett inkomst, valde de få privatskolor som fanns, låt säga på 80-talet. Detta innebar att inte heller de rika kunde i så stor utsträckning rösta med fötterna, vilket i sin tur innebar en jämnare klassfördelning över hela skolsystemet. Lägg märke till ordet HELA i föregående mening…

    • Nej, jag har INTE “problem med verklighetsuppfattningen”!

     Förr var det var föräldrarna hade råd att bosätta sig som var avgörande för i vilken skola deras barn gick. “Rika” områden med stabila skolor med en fast och erfaren lärarkår jämfört med nya skolor med instabila skolor med många nyexade och oerfarna lärare.

     Detta har friskolereformen slagit sönder!

     • Bengt, du argumenterar som Andreas Carlgren. Ställd mot den samlade expertisen som säger att du har fel kan du bara upprepa: Jo det är så för det vet jag. Skolverket visar fakta, IVA visar fakta, vilka fakta visar du? Bortsett från din ideologiskt bestämda övertygelse, alltså?

      • Jan Wiklund:
       Idag är det ÄNTLIGEN så att det INTE är föräldrarnas inkomst som via val av bostad och dito område blott och enbart styr i vilka skolor deras barn kan gå i !

 3. Detta inlägg bör väl täppa till truten på försvararna av vårt nuvarande orättvisa skolsystem.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/satt-stopp-for-vinstuttag-i-skolan_8034428.svd

 4. Den VERKLIGA segregationen fanns tidigare när eleverna var hänvisade till blott och enbart den skola som fanns i närheten av elevens bostad! Ett faktum som VERKLIGEN speglade elevens föräldrars ekonomiska status i samhället! Elever boende i miljonprogrammens förorter var tvingande hänvisade till de skolor som fanns till buds där och INTE några andra. Skolor som hade hög personalomsättning och en allmänt låg status!

  Idag kan även dessa elever få välja!

  • Det är helt riktigt det du säger om bostadsegregationen – och väl känt bland forskare sedan länge. Men lösningen på en sorts segregation kan knappast vara att komplettera den med ytterligare andra.

   • Att kunna välja skola har iaf bidragit till att MINSKA segregationen! Det fria skolvalet har inte adderats till boendesegregationen utan tvärtom subtraherat den!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.