Svensk skola – en av de mest segregerade i världen

20 Mar, 2013 at 10:29 | Posted in Education & School | Comments Off on Svensk skola – en av de mest segregerade i världen

Internationell forskning pekar på farorna med full valfrihet i det svenska skolsystemet. Sedan friskolereformen i början av 90-talet har det svenska skattefinansierade skolsystemet utvecklats till det mest marknadsanpassade och konkurrensutsatta i världen. Enligt Henry Levin, professor i utbildningsekonomi på lärarhögskolan vid Columbia University i USA, finns stora faror med detta, och han varnar för att det nuvarande svenska skolsystemet driver på segregationen ytterligare.

Lyssna på dagens P1-intervju med Levin här.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.