Veckans dumstrut

8 Mar, 2013 at 12:49 | Posted in Economics | Comments Off on Veckans dumstrut

dumstrutHär är det viktigt att titta på historiska data: över en mycket lång period (åtminstone hundra år) har antalet arbetade timmar hos hushållen i de flesta länder varit förhållandevis konstanta, TROTS att reallönerna gått upp mångfaldigt! Det verkar alltså inte, förvånansvärt nog, som reallönenivån är viktig alls i det långa perspektivet. För att förstå detta måste vi fördjupa oss i hur arbetsutbudet bestäms, dvs titta närmare på de faktorer som avgör hur mycket hushållen faktiskt VILL jobba. Hur mycket de vill jobba handlar om för- och nackdelar med att jobba, dvs incitament … Allt tyder på att … de s k substitutions- och inkomsteffekterna tar ut varandra ungefärligen. Detta är en fascinerande slutsats som är långt ifrån given, och den är alltså vår huvudförklaring till att hushållen jobbar ungefär lika mycket idag per capita [sic] som för hundra år sedan …

Strukturomvandling innebär kanske arbetslöshet på kort sikt men på lång sikt påverkas inte sysselsättningen. Den bara byter skepnad …

Avvägningen mellan arbete och fritid är central, i alla fall för hushållen som helhet och sett över ett längre tidsperspektiv. Huruvida sysselsättningen är för låg eller för hög är kanske inte lika lätt att säga … Jag skulle gärna se att mer av debatten, och även av våra läroböcker, handlade om dessa frågor och att de tog ett längre tidsperspektiv. Många faktorer som nog är relevanta på kort sikt — som t ex teknologiskift eller ändrade reallöner — visar sig nämligen irrelevanta, som jag argumenterat, utifrån ett längre tidsperspektiv.

Per Krusell

Och detta grodors plums och ankors plask ska man behöva läsa år 2013 – när vi runt omkring oss sett hur ett nyliberalt systemskifte, förfelad åtstramningspolitik och bristande efterfrågan fått arbetslösheten att trendmässigt stiga i land efter land sedan mer än två decennier.

Vem mer än en fullständigt verklighetsfrämmande neoklassisk nationalekonom skulle kunna hävda något så urbota dumt som att de flesta av de som är arbetslösa under finans- och eurokrisernas era inte VILL jobba? Med dumstrut på huvudet är det lätt att glömma att det finns något som heter efterfrågan också och att arbetslöshet och sysselsättning – på kort och på lång sikt – inte bara bestäms av utbudet.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.