Visst har vi en bobubbla!

14 Feb, 2013 at 12:36 | Posted in Economics | 4 Comments

De svenska hushållen verkar se allt ljusare på bostadsmarknaden. I SEB:s senaste Boprisindikator – för  februari 2013 – svarade 44 % av de tillfrågade hushållen att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året (jämfört med 36 % i januari-mätningen).

SEB:s boprisindikator – som visar på differensen mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser – ligger nu på den högsta nivån (+24) sedan juni 2011.

Trots finanskris och oro över euron så kommer detta troligen att innebära att svenskarna fortsätter att låna mer och mer för att köpa bostäder – och ytterligare spär på den skuldvolym som bara under de senaste tre åren ökat med över 30 %.

Varje sansad bedömare inser att detta är problem som måste lösas innan bostadsbubblan spricker. I annat fall är det hög risk för att låt-gå-politiken kommer att gå igen som svinhugg – och då är det de arbetslösa, bostadslösa och skuldsatta som får ta smällarna.

Hushållens skuldsättning bottnar främst i den ökning av tillgångsvärden som letts av ökad långivning till hushållen och den därav uppkomna bostadsbubblan. På lång sikt är det självklart inte möjligt att bibehålla denna trend. Tillgångspriserna avspeglar i grunden förväntningar om framtida avkastning på investeringar. Om tillgångspriserna fortsätter öka snabbare än inkomsterna blir effekten ökad inflation med vidhängande nedjustering av tillgångarnas realvärde.

Med den skuldkvot vi ser hushållen tagit på sig riskerar vi få en skulddeflationskris som kommer att slå oerhört hårt mot svenska hushåll.

Det är djupt bekymmersamt att svenska hushåll är beredda att ta på sig så stora lån som man gör idag. Det är hög tid att den nästan exponentiella skuldsättningsutvecklingen bromsas. I annat fall kan drömmen om ett eget boende mycket väl visa sig bli en mardröm.

År 1638 kunde priset på en tulpanlök i Nederländerna vara så högt att det motsvarade två årslöner. Och hushållen var övertygade om att priserna bara skulle fortsätta att öka och öka. Som alla andra bubblor sprack dock även denna bubbla – ”tulpanmanin” – och lämnade mängder av utblottade och ruinerade människor efter sig. Liknande ting utspelade sig i exempelvis Mississippibubblan år 1720 och i IT-bubblan för tio år sedan. Hur svårt ska det vara att lära av historien?

Det är minst sagt skrämmande att bostadsbubblan bara fortsätter att växa. När den väl spricker – vilket den gör – blir krisen desto värre.

4 Comments

  1. Å andra sidan är det uppenbart att man genom nästan obefintligt bostadsbyggande i storstäder med stor inflyttning kommer att pressa upp marknadspriserna enligt den klassiska formeln tillgång och efterfrågan.
    Sen är det en annan sak att priserna på andra ställen måste minska. Men det är knappast dom man frågar.

    • Självklart går det att bygga sig ur denna bubbla.Titta på sökande i varje storstads-region.20-30 % väntar på fast boende.Det är ju inte “marknaden” som satt priset på boende, men däremot en aktiv eller inte aktiv bostad politik.

  2. Can one really use the phrase “laissez faire” in connection with the Swedish economy? Isn’t information gathered by house buyers and seller greatly shaped by government policies?

  3. Lars, hur allvarliga tror du att konsekvenserna blir om den här bostadsbubblan spricker jämfört med den som sprack för 20+ år sedan? På Cornucopia menar man att dagens bubbla är större eftersom den avviker ännu mer från mått som BNP/KPI/disponibel inkomst. Skulle gärna vilja läsa din åsikt.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.