Ojämliketen som får vårt samhälle att rämna

12 Feb, 2013 at 14:59 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Ojämliketen som får vårt samhälle att rämna

I dag presenterade LO sin tolfte rapport i serien Maktelitens inkomster. Den visar att inkomstskillnaderna mellan makthavare och löntagargrupper fortsatt öka. De med chefspositioner som vd vid våra stora företag har inkomster som är 46 gånger större än vanliga arbetares – eller lika mycket som en industriarbetare tjänar ihop under hela sin livstid.

Hur har vi kunnat låta det gå så här illa? Hur länge till ska vi behöva stå ut med dessa satans orättvisor?

Oh, ni marknadens matadorer! Ödets vagn löper förvisso inte på skenor, men er stund ska också komma. Som August Strindberg så riktigt konstaterade för snart hundrafemtio år sedan i Röda rummet – det här är olidligt. Men –

strindbergdet kommer en dag, då det blir än värre, men då, då komma vi ner från Vita Bergen, från Skinnarviks-bergen, från Tyskbagar-bergen, och vi komma med stort dån som ett vattenfall, och vi ska begära igen våra sängar. Begära? Nej, ta! och ni ska få ligga på hyvelbänkar, som jag har fått, och ni ska få äta potatis, så att era magar stå som trumskinn, alldeles som om ni gått igenom vattenprovet som vi …

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.