Subventionerad privatundervisning – en klassfråga

28 Nov, 2012 at 21:43 | Posted in Education & School | 2 Comments

Mycket tyder i dagsläget på att alliansregeringen kommer att få stöd i Riksdagen för förslaget om att låta RUT-avdraget också omfatta privatundervisning.

Alltid lika läsvärde utbildningsekonomen Jonas Vlachos  har sina dubier om denna typ av subvention till privatundervisning – inte minst ur ett rättviseperspektiv och drömmen om en likvärdig skola för alla:

I genomsnitt ligger [i den vanliga skolan] undervisningskostnaden på ca 60 kronor per elevtimme. Går man in på privatundervisningsföretaget My Academys hemsida ser man att subventionen som utgår till privatundervisning ligger på mellan 199 och 249 kronor per elevtimme …

Subventionen till privatundervisning är alltså tre till fyra gånger högre per elevtimme än det belopp som läggs på övrig offentligfinansierad undervisning …
 

 
Ibland hävdas det att ingen förlorar på att några skaffar sig extraundervisning med hjälp av skatteavdrag. Även om man ignorerar kostnaden för skattebetalarna så bortser detta synsätt från att antagningen till attraktiva gymnasie- och högskoleutbildningar baseras på hur väl man lyckas jämfört med andra. Att den som har privatekonomiskt utrymme kan stärka sin konkurrenskraft gentemot andra elever genom att ta del av en betydande offentlig utbildningssubvention, delfinansierad av familjer med snävare privatekonomiska ramar, är minst sagt problematiskt för utbildningssystemets likvärdighet.

Tillägg 29/11: Att detta är en het potatis kan man lätt konstatera genom att titta på kommentarspåret på ekonomistas.

2 Comments

  1. Särskilt upprörande blir det mot bakgrund av att för elever med särskilda behov (läs elever med någon sorts funktionsnedsättning) faktureras extrakostnaderna fullt ut. Då är det inte tal om några rut-pengar från staten.

  2. De flesta “allmänborgerliga väljare” jag kommer i kontakt med i vardagslag har inget mot att högern vräker pengar över de redan bemedlade. Vad gäller avdrag för städning exempelvis, tycks det inte spela någon roll att det är orättvist. Ej heller att villaägare får subventionerade reparationer medan hyresgäster inte får det.

    I den här frågan blir dock även “allmänborgaren” faktiskt upprörd. Anledningen är uppenbar, nämligen att de flesta fattiga kan faktiskt städa själva och att rika svin får skatteavdrag har aldrig stört högerväljaren, det ligger liksom i sakens natur. Vad gäller läxhjälpen inser emellertid “allmänborgaren” att avdraget är åt helvete, eftersom det i genomsnitt i familjer med elever med svårigheter inte finns kompetensen i hemmet. Samtidigt finns inte pengarna. Således vrids klassorättvisans klocka ytterligare bakåt. Regeringen smeker gärna de rika i baken med även denna fjäder och bryr sig inte. Rörande denna fråga kanske man trots allt gått för långt och driver vissa gamla kärnväljare in i det numera kraftigt högerkantrade sosseriet.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.