Ljusnande framtid? Inte för gymnasielärare!

28 Nov, 2012 at 20:59 | Posted in Education & School | Comments Off on Ljusnande framtid? Inte för gymnasielärare!

Institutet för Privatekonomi och Saco presenterade häromdagen sin rapport om högskoleutbildningar lönar sig – En ljusnande framtid…? 

Rapporten visar dels hur köpkraften – tre, sex och trettio år efter examen – för olika akademikergrupper utvecklats i jämförelse med industriarbetare, och dels om senare examinerade fått det bättre eller sämre jämfört med tidigare examinerade.

Tyvärr ingen rolig läsning för landets gymnasielärare:

Samarbetet mellan Institutet för Privatekonomi och Saco bekräftar den bild som framkommit bland annat i Saco:s livslöneundersökningar. Inte minst i flera kvinnodominerade yrken är lång utbildning fortfarande särdeles dåligt betald.
 

 
Den mest oroande tendensen är att den stora gruppen gymnasielärare i flera avseenden har en markant svagare utveckling än andra grupper. Den senast undersökta kullen gymnasielärare har i stort sett oförändrad reallön jämfört med sina äldre kollegor, vilket avviker från de flesta andra grupper, och har dessutom tappat jämfört med industriarbetaren. Det är en djupt oroande utveckling för en yrkesgrupp som har en nyckelroll för landets framtid.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.