Grodors plums och ankors plask

27 Nov, 2012 at 18:51 | Posted in Varia | 3 Comments

I en debattartikel i DN (25/11) diskuterade Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo Skolverkets riktlinjer för gudstjänster och skola. I ett svar skriver biskopen i Linköpings stift, Martin Modéus, igår i DN bl.a. följande:

Att staten är sekulär, vilket nog de flesta i Sverige uppskattar, innebär inte att samhället är det. Det kan inte vara statens uppgift att osynliggöra religionen och kollektivt misstänkliggöra den. Skolverket ställer sig inte neutrala, vilket man försöker påskina, utan tar här aktiva steg för att befrämja sekularism, vilket i praktiken är en annan religion. Det är en modernistisk fördom att man kan skapa ett religionsfritt samhälle. Sekularismen är lika mycket religion. Att tolka livet och medvetet utelämna Gud är inte ett mindre religiöst förhållningssätt än att räkna med Gud. Det är ett annat religiöst förhållningssätt.

Och detta grodors plums och ankors plask ska man behöva läsa år 2012! Det är som om ingenting skulle ha hänt i det här landet sedan 1800-talets mitt. Herre du milde!

3 Comments

 1. Nej Martin, att vara ateist är inte en tro. Man kan gå längre och säga att det finns fler ateister än vad kyrkan vill erkänna. Jag har hört biskhopar använda formuleringen “jag tror på en kraft”. Nej, gud är inte en kraft, gud är en persona, en som har en vilja och förväntningar. Säger man att gud är en kraft, okänd sådan, då är man defakto-ateist, för då menar man att gud bara är en metafor för det okända, vem skulle inte klassas som troende om den definitionen tilläts? Borde inte ateisterna i kyrkan komma ut ur garderoben istället?

 2. Jag anser att denna biskop Martin bör läsa minst en bok till.

  Hans inlägg är, kanske omedvetet eller medvetet från DNs sida, titulerat “Det finns inget advent utan kristet innehåll”. Advent kan i vissa delar ses som en kristen tradition, men i vanligt ordning finns det mer i helheten.

  Advent och även ljusen användes i det som brukar benämnas “förkristen tro”. Det är flera som nu i dagarna ses ta upp den idag tabubelagda aspekten rörande Sveriges och även andra länders traditioner. Uppkomsten av advent i kristen regi kan, om vi gör en kronologisk (och tydligen en moralisk) mätning, ses som ett försök eller ett steg i att konformera folket till den tro som DU tror på. De fornnordiska traditionerna bygger självklart också på en religion eller trosuppfattning. Så vitt jag kan läsa står det uttryckt som “religion eller annan trosuppfattning” som en av de saker som diskrimineringslagen omfattar.

  Eller? Det kanske är, för att använda begrepp från en annan aktuell debatt, en ideologi och därför inte omfattas av diskrimineringslagen – så länge det inte skrivs in i lagtexten. Betänk här vilka effekter dessa glidningar i begreppen kommer att ge om vi skriver in det – eller något annat motsvarande – i lagstiftningen. Vi ser redan vad skrivelsen “etnisk tillhörighet” resulterar i… för att inte tala om vad förnekande av helheten ställer till med. Är det verkligen nästan ingen som är intresserad av att lyfta debatten?

 3. Jag undrar vad som ligger bakom den aggressiva kristendomsfientligheten idag. För hundra år sen, ok, då var kyrkan en politisk kraft. Men idag?

  Den idag mest destruktiva formen av religion är tron på den osynliga handen. I jämförelse med det är tron på Jesus ganska oskyldig, nästan folkloristisk.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.