Frihet

19 Nov, 2012 at 18:13 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

Verklig frihet är inte att få välja.

Verklig frihet är att kunna välja de val som ska göras.

1 Comment

  1. Frihetssnack är ett slags känslomässigt argument. Frihet är totalt barbari, allt annat är ofrihet, frihet är inte förenlig med civilisation. Det viktigaste när man ändå vill ha ett “fritt” samhälle, det är det känslomässigt fria. Det som får individer att känna mindre ofrihet av samhället. Det är en totalt känslomässig grej. För mig till exempel så minskar inte ofrihetskänslan sådär våldsamt mycket av några procent lägre skatt, men ofrihetskänslan av att ha en fungerande och trygg sjukförsäkring vad som än händer i livet, det får mig att känna mig fri. (Har du provat på livet utan sjukförsäkring över huvud taget, så vet du vad jag talar om.) En fungerande byråkrati med en enkel självdeklaration minskar min känsla av ofrihet, medan en vansinnigt usel byråkrati med oberipliga deklarationsblanketter ökar känslan av ofrihet, de som deklarerat i USA nån gång vet vad jag talar om.

    Valfrihet däremot, det har ingen relation alls med frihet, valfrihet är att styra människor. Men det är förnämligt ur propagandasyfte för det låter ju fritt. Men fråga föräldern i Stockholm hur fria de känner sig när de måste researcha alla Stockholms skolor för att de inte längre kan vara säkra på att barnen får en adekvat utbildning på alla skolor. Ofria människor med sjukligt kontrollbehov kanske köper konceptet i längden, men de saknar förmågan att känna sig fria, så deras frihetskänslor kan vi faktiskt skita i.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.