Bara en tidsfråga innan bostadsbubblan spricker

19 Nov, 2012 at 23:41 | Posted in Economics, Politics & Society | 7 Comments

Bolånetillväxten i Sverige har under lång tid varit bland de största i världen.Detta är djupt oroande. Det är hög risk för att låt-gå-politiken kommer att gå igen som svinhugg. Och det är de arbetslösa, bostadslösa och skuldsatta som får ta smällarna – som vanligt när den nyliberala lekstugan tar slut!

Realprisutvecklingen för hus sedan 1986 ser ut så här:

Källa: SCB och egna beräkningar

Reala huspriser (KPI-deflaterade nominalpriser) har för tidsspannet i min graf fördubblats! 

Sverige har sedan åtminstone mitten på 1990-talet haft en klart stigande trend när det gäller tillgångspriser. Det syns också i den internationellt sett extremt höga skuldsättningen i hushållssektor:

Källa: SCB och egna beräkningar

Hushållens skuldsättning bottnar främst i den ökning av tillgångsvärden som letts av ökad långivning till hushållen och den därav uppkomna bostadsbubblan. På lång sikt är det självklart inte möjligt att bibehålla denna trend. Tillgångspriserna  avspeglar i grunden förväntningar om framtida avkastning på investeringar.

Med den skuldkvot vi ser hushållen tagit på sig – med finanssektorns goda minne och starkt kopplad till en bostadsbubbla som regering, riksbank och finansinspektion länge inte riktigt velat ta på allvar – riskerar den skulddeflationskris som regeringen med sin passivitet under lång tid bäddat för att slå oerhört hårt mot svenska hushåll.

Drömmen om ett eget boende kan mycket väl visa sig bli en mardröm. Men då har väl – som vanligt – mäklare, banker och alla “ansvarsfulla” politiker och myndighetschefer hoppat av karusellen och svurit sig fria från allt ansvar!

7 Comments

 1. Riksbankschefen i princip beordrade fram en krasch härom veckan.

  Jag läste hans uttalande och det som slog en var, han kan knappast vara omedveten om att det handlar om förväntansvärden, han kan knappast vara omedveten om att hans ord påverkar förväntansvärden ganska dramatiskt, då han är pyramidens topp. Så genom sitt uttalande önskade han att frambringa kraschen, någon annan slutsats kan man knappast dra. Iaf ingen som är smickrande för riksbankschefen och hans intellektuella förmåga.

 2. En intressant paradox: man kan vara friare som hyresgäst i ett hus som någon annan äger än som bostadsrättsinnehavare eller småhusägare om man är i händerna på bankerna. Nåväl, låt det krascha, men kom inte och kräv att vi hyresgäster skall ställa upp i städningen efteråt, det kan de berörda få klara av själva!

 3. Lars, finns det något sätt att få bubblan att pysa ut eller krasch ända möjliga utväg? Vad har det funnits för strategier historiskt? Har politikerna alltid kommit för sent in i matchen?

 4. Ett sätt att hindra en krasch är det som politikerna använder just nu: stoppa bostadsbyggandet och låt utbudet minska till noll. Eftersom efterfrågan är garanterad kommer priserna lika garanterat att hålla sig uppe, åtminstone i storstäderna.

  Ett mer sympatiskt skulle vara att sätta fart på inflationen och tömma skuldberget den vägen.

  Fast frågan är vilka biverkningar det leder till.

  • Efterfrågan är kanske garanterad men inte till vilket pris som helst då ju möjligheten att köpa dyrt till största del är beroende av möjligheten att få lån.

   Bankernas girighet, eller kanske bankledningarnas bonussystem, tillsammans med politikers kortsiktiga inriktning på lånefinansierad tillväxt riskerar få katastrofala följder för hela landet den dag långivarna inte kan eller vågar låna ut mer.

 5. […] nyheter om den svenska bostadsmarknaden: ”Svensk ekonomi drivs av skuldbubbla” Bara en tidsfråga innan bostadsbubblan spricker Många vill ha minskade ränteavdrag Riksbankshöjdaren: Svenskarnas boskulder på kritisk nivå De […]

 6. […] plats i direktionen efter Svenssons avhopp, dels Lars Pålsson Syll vid Malmö högskola som också haft sina meningsutbyten med Paul […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.