Ekonomerna och parallella universum

17 Nov, 2012 at 13:57 | Posted in Economics, Statistics & Econometrics | Comments Off on Ekonomerna och parallella universum


 
Yours truly blev nyligen approcherad av Robin Engelhardt. Engelhardt – som är dansk vetenskapsjournalist – hade läst mina kritiska artiklar här på bloggen om ergodicitetsantagandet i neoklassisk nationalekonomi och höll på och skrev en artikel för den danska tidskriften Ingeniören om ekonomernas försök att tackla det faktum av världen vi lever i de facto, till skillnad från i teorin, är icke-ergodisk. För den som inte har problem med broderlandets språk går Engelhardts nu färdiga artikel med fördel att läsa här.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.