Manias, Panics, and Crashes

10 Nov, 2012 at 12:27 | Posted in Economics | Comments Off on Manias, Panics, and Crashes

För er som tröttnat på tidningars och televisionens ytligheter kring finanskrisen föreslår jag läsning av Charles Kindlebergers klassiska  skildring av de finansiella krisernas historia – Manias, Panics, and Crashes.  Utifrån ett digert empiriskt material visar boken övertygande att finansiella kriser utgör en ofrånkomlig del av vårt ekonomiska system och en följd av de djupareliggande instabiliteter som kännetecknar själva det finansiella systemet.

[Och för er som föredrar att läsa på svenska finns boken också i översättning – Manier, panik och krascher (Pontes Förlag, 1999) – i vilken yours truly har skrivit en utförlig inledning där Kindlebergers framställning mer explicit kopplas till teoretiska landvinningar hos Keynes, Fisher och Minsky.]

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.